Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søker en leder:

Direktør til Hydrologisk avdeling

Søknadsfrist: 20.10.2019

Ønsker du å fremme norsk hydrologi både nasjonalt og internasjonalt? Hydrologisk avdeling i NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi, og søker nå ny direktør for avdelingen.

Som direktør for hydrologisk avdeling vil du få ansvaret med å forvalte og utvikle Norges fremste hydrologimiljø, og lede samfunnsviktige varslingstjenester innen flom og skred. Du vil også få lede utviklingen av den nystartede satsningen på urbanhydrologi.

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.


NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Vi søker en leder som har evnen å tenke helhetlig og som trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer, både internt og eksternt. Som en del av vår toppledergruppe forventer vi at du bidrar inn i arbeidet med NVEs utfordringer og deltar aktivt i toppledergruppen, med et fremtidsrettet blikk.

Du vil få ansvaret for 120 medarbeidere fordelt på 8 seksjoner som dekker fagfelt knyttet til hele det hydrologiske kretsløpet. Avdelingen har oppgaver innen operativ hydrologi, hydrologisk rådgivning og analyser innenfor NVEs ansvarsområder i tillegg til omfattende forskningsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tverrfaglig samarbeid skal avdelingen videreutvikle moderne og framtidsrettete IKT-verktøy, inkludert kartverktøy, til støtte for NVEs samfunnsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • lede Hydrologisk avdeling i nært samspill med avdelingens seksjonsledere
 • ta faglige og administrative avgjørelser innen avdelingens ansvarsområde
 • bidra til et nært samarbeid med øvrige deler av NVE med særlig vekt på håndtering av flom- og skredhendelser
 • budsjett-, resultat- og personalansvar for egen avdeling
 • følge opp NVEs virksomhetsstrategi og digitaliseringsstrategi i avdelingen
 • sørge for å opprettholde et høyt faglig nivå i avdelingen gjennom intern FoU-virksomhet og løpende kompetanseutvikling
 • ha det overordnede HMS-ansvaret for feltarbeidet i avdelingen
 • initiere og gjennomføre endringsprosesser og fremme kontinuerlig forbedringsarbeid
 • gjennomføre besluttede omstillings- og endringsprosesser
 • stillingen rapporterer til Vassdrags- og energidirektøren og inngår i NVEs toppledergruppe som bidrar til beslutninger i hele NVEs forvaltningsområde

NVE står foran en organisasjonsutviklingsprosess. Endringer i ansvarsområder og oppgaver må kunne bli påregnes.

Kvalifikasjoner

 • utdannelse på masternivå innen hydrologi eller annen naturfaglig retning
 • solid erfaring fra ledelse med gode, dokumenterte resultater
 • god rolleforståelse. God forståelse NVEs samfunnsoppdrag og rolle i offentlig forvalting
 • egen erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring i offentlig forvaltning er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig/fordelaktig:

 • erfaring med faglig internasjonalt samarbeid
 • erfaring med ledelse av virksomhet som utfører FoU-arbeid

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • motiverende lederadferd og evne til relasjonsbygging
 • er god til å kommunisere og skape engasjement
 • strukturert og analytisk
 • har evne til konstruktiv samhandling og dialog internt og eksternt
 • sterk faglig innsikt og et faglig engasjement
 • personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innen en organisasjon med dyktige og motiverte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en samfunnsnyttig virksomhet i utvikling og endring
 • varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • gode arbeidstidsordninger
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • stillingen lønnes som direktør (1062) iht. statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner. Herfra trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere med bakgrunn fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er tilknyttet avtalen om inkluderende arbeidsliv og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Søknadspapirer returneres ikke.

Dersom du ønsker å reservere deg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Søk på stillingen


Spørsmål om stillingen