Ledig stilling ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Ny administrerende direktør

Søknadsfrist: 30.08.2019

NUBU er organisert i en forskningsavdeling som ledes av forskningsdirektør og to fagutviklingsavdelinger som ledes av fagdirektører. Senteret har totalt ca. 45 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Den største finansøren av senteret er Barne- og familiedepartementet, men NUBU mottar også tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddene forvaltes av direktoratene.

NUBU

NUBU sin målsettingen er å medvirke til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer og sammensatte vansker, familiene deres og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant og individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for tjenestestøtte gjennom opplæring, veiledning og kvalitetssikring av tjenestene. Videre har senteret et nasjonalt ansvar for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for praksisfeltet og for forskings- og utviklingsarbeid. Både barnevernet og andre relevante tjenester er i målgruppa til senteret. NUBU skal utvikle, vedlikeholde og spre kompetanse om forebygging og metoder for behandling.

Senteret holder til i moderne lokaler på Majorstuen.

Flere forskningsprosjekter mottar tilskudd fra Norges Forskningsråd.

Morselskapet NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. NORCE leverer forskning og innovasjon innenfor helse, samfunn, klima, miljø, energi og teknologi. Målet er å bidra til løsninger på sentrale samfunnsutfordringer og til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. Konserndirektør i NORCE Helse er i dag styreleder i NUBU.

Administrerende direktør har ansvaret for senterets samlede virksomhet og rapporterer til styret ved senteret. Administrerende direktør har også et særlig ansvar for utarbeidelse og iverksetting av planer, utarbeide budsjett og ha det overordnede økonomiansvaret for senterets virksomhet. I samarbeid med forskningsdirektør og fagdirektørene skal administrerende direktør bidra til videreutvikling av senterets organisasjon og kompetanse, samt videreføre og styrke senterets faglige profil. Den som tilsettes vil også være en viktig ressurs i det pågående strategiarbeidet i NORCE og for å skape synergi med morselskapet.

Det søkes etter administrerende direktør som har:

 • ledererfaring og godesamarbeidsegenskaper
 • høyere utdanning, master eller høyere
 • evne til overordnet strategisk tenkning og økonomistyring
 • erfaring fra forskningsmiljøer, fagfeltet og evne til å inspirere medarbeidere i en kunnskapsbedrift
 • erfaring med tilskuddsforvaltning og arbeid opp mot departementer og direktorater, samt fra styrearbeid
 • evne og motivasjon til å videreutvikle NUBU i synergi med NORCE

Vi tilbyr:

 • et inspirerende og kompetent fagmiljø
 • spennende muligheter for videreutvikling av senteret
 • stor påvirkningskraft i pågående strategiarbeid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale

Søknaden skal beskrive motivasjon for stillingen og inneholde dokumentert informasjon om utdanning, faglig kompetanse og publikasjoner samt tidligere, relevante stillinger og ledererfaring.

Tiltredelse: 01.01.2020

Søk på stillingen

Kontaktperson: