NIVA har en ledig spennende stilling!

Forskningsdirektør

Søknadsfrist: 17.01.2020

Arbeidsoppgaver

NIVA er opptatt av at vår forskning og rådgivning holder høy kvalitet, er relevant, har et helhetsperspektiv og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi legger vekt på at NIVA utvikles i samspill med dyktige medarbeidere i et godt og stimulerende arbeidsmiljø. Vi opplever stor etterspørsel etter instituttets kunnskap og tjenester og har ekspandert kraftig de siste tre årene. Vi ser derfor behov for å styrke den forskningsfaglige ledelsen med en tredje forskningsdirektør for få et mer robust ledelsesteam for å skape rom for ytterligere ekspansjon og nye satsinger.

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Du brenner for samfunnsrelevant miljøforskning og motiveres av å lede engasjerte og dyktige medarbeidere.

NIVA skal ha samfunnsrelevans, være ledende innen utvalgte forskningsområder og ha god lønnsomhet. Som en av tre forskningsdirektører skal du bidra til at instituttet realisere dette. Du forventes å delta aktivt i å utarbeide og implementere strategier, samt arbeide med utvikling av nye markeder og prosjektporteføljer. En annen viktig oppgave er å synliggjøre og representere NIVA utad overfor viktige oppdragsgivere, forvaltning, partnere, nettverk, media og på forskningspolitiske arenaer.

NIVA er opptatt av å utvikle godt leder- og medarbeiderskap. Forskningsdirektørenes nære samarbeid er avgjørende for å sikre at vi har en forutsigbar, enhetlig ledelse som er involvert og engasjert på tvers av faglige- og organisatoriske grenser. Instituttets kjernevirksomhet er organisert i fagseksjoner (for tiden 16) som hver ledes av en forskningsleder som igjen rapporterer til en av forskningsdirektørene. Et viktig overordnet ansvar er å sikre at ledelse og drift er i henhold til instituttets verdier, retningslinjer, gjeldende lovverk, og forskrifter, gjennom bla. tett oppfølging av, og samspill med forskningslederne.

Forskningsdirektørene inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Kvalifikasjoner

Du har doktorgrad eller dokumenterbar erfaring på tilsvarende nivå.

Du har solid ledererfaring med dokumenterte resultater fra lignende virksomhet i minst 5-10 år. Vi vektlegger at du har god kunnskap om samfunnets behov, er godt orientert om forskningspolitiske føringer, samt har kjennskap til markeds- og finansieringsmuligheter, nasjonalt og internasjonalt. Du har også et betydelig nettverk.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du samarbeider nært med de to øvrige forskningsdirektørene og NIVAs øvrige ledelse for å videreutvikle organisasjonen og instituttets sterke forskningsfaglig posisjon. Du er en inspirerende og samlende leder fordi du evner å kombinere tydelighet og handlingskraft med å være lyttende og klok.

Dine engelskkunnskaper er svært gode og i tillegg snakker du norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt med stor samfunnsmessig betydning
  • Inngå i et nettverk av forskere internt og eksternt
  • Mulighet for faglig og personlig utvikling
  • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Aktuelle kandidater kontaktes løpende.

Webcruiter-ID: 4171140251

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

  • Greta Bentzen (Administrerende direktør), +47 911 54 937
  • Thorjørn Larssen (Forskningsdirektør), +47 415 03 043
  • Chris Harman (Forskningsdirektør), +47 982 27 745