Ledig stilling ved NGU

Avdelingsdirektør - Administrasjon

Søknadsfrist: 08.09.2019

I løpet av våren 2020 vil det bli igangsatt en strategiprosess i NGU for å tilpasse organisasjonen og driften for fremtiden. I forkant av strategiprosessen skal det etableres en organisasjonsmodell hor det skal tilsettes avdelingsdirektører i tre geofaglige og en administrativ avdeling – totalt fire stillinger. Alle direktørstillingene er faste lederstillinger i staten og rapporterer direkte til NGUs direktør.

Avdelingsdirektørene vil sammen med direktøren utgjøre organisasjonens overordnede strategiske og operative lederteam. Denne organiseringen har som ambisjon å gi kjernevirksomheten større tyngde i diskusjoner og beslutninger i de overordnede beslutningsorganer. Dette vil også gi et jevnere fordelt ledelsesspenn i de respektive avdelingene med rundt 50 personer i hver avdeling. Det er ikke endelig besluttet hvilke fagfelt som vil ligge under den enkelte geofaglige avdeling, og de nye avdelingsdirektørene vil være med på å definere disse.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i en omstruktureringsprosess og søker etter ny avdelingsdirektør. Vi søker etter en person med utdanning på masternivå, med ledererfaring, og som er resultat- og løsningsorientert. Vi tilbyr en sentral rolle i et spennende fagmiljø og muligheten til å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver.

HR / Økonomi / Kommunikasjon / IKT

Strategi – Kunnskapsledelse

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 200 ansatte fra 25 nasjoner, hvorav ca. 65 % er forskere. NGU har også eget offentlig fagbibliotek. Se www.ngu.no.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

1. Som del av NGUs lederteam

 • Inngå i NGUs overordnede strategiske og operative ledelse
 • Sørge for tverrfaglig samarbeid og god samhandling over avdelingsgrensene
 • Etablere, ivareta og utvikle eksterne strategiske samarbeidsrelasjoner
 • Utvikle NGU i en retning som fremmer samfunnsoppdraget og møter samfunnets endrede behov
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre NGUs kompetanse til nytte for næringsliv, offentlighet og allmenhet
 • Overordnet ansvar for effektivisering og digitalisering

2. Som leder for egen avdeling

 • Overordnet og operativ ledelse med personalansvar for avdelingens ledere
 • Etablere og utvikle eget lederteam og skape et motiverende arbeidsmiljø
 • Ansvar for avdelingens faglige utvikling, mål- og resultatoppnåelse
 • Gjennomføre omstillings- og endringsprosesser samt tilrettelegge og være pådriver i arbeidet med organisasjonsutvikling
 • Sørge for høy kvalitet i prosjekt- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha relevant utdanning på masternivå
 • Kjennskap til og erfaring med kunnskapsledelse og endringsledelse
 • Dokumenterte resultater som leder
 • Kompetanse innen flere av fagområdene HR, økonomi, kommunikasjon og IKT
 • Erfaring med strategiske og analytiske prosesser
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert med gjennomføringskraft
 • Teamorientert med evne til å involvere og engasjere
 • Endringsvillig mht. fremtidens behov
 • Tydelig, omgjengelig og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et inspirerende og kompetent fagmiljø som leverer viktige bidrag til flere av FNs bærekraftsmål
 • En spennende og utviklende stilling, med stor mulighet til å bidra til å forme fremtidens NGU
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Pensjons og forsikringsordninger i henhold til statens regulativ
 • Lønn etter avtale

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Jo Temre (Partner / Seniorrådgiver), 915 12 859
 • Jan Gunnar Storli (Managing partner / Seniorrådgiver), (+47) 924 12 800
 • May Britt Myhr (Adm. dir. NGU), 915 49 350