Ledig stilling ved NGU

Avdelingsdirektør - Geofaglige avdelinger

Søknadsfrist: 08.09.2019

I løpet av våren 2020 vil det bli igangsatt en strategiprosess i NGU for å tilpasse organisasjonen og driften for fremtiden. I forkant av strategiprosessen skal det etableres en organisasjonsmodell hor det skal tilsettes avdelingsdirektører i tre geofaglige og en administrativ avdeling – totalt fire stillinger. Alle direktørstillingene er faste lederstillinger i staten og rapporterer direkte til NGUs direktør.

Avdelingsdirektørene vil sammen med direktøren utgjøre organisasjonens overordnede strategiske og operative lederteam. Denne organiseringen har som ambisjon å gi kjernevirksomheten større tyngde i diskusjoner og beslutninger i de overordnede beslutningsorganer. Dette vil også gi et jevnere fordelt ledelsesspenn i de respektive avdelingene med rundt 50 personer i hver avdeling. Det er ikke endelig besluttet hvilke fagfelt som vil ligge under den enkelte geofaglige avdeling, og de nye avdelingsdirektørene vil være med på å definere disse.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i en omstruktureringsprosess og søker etter tre nye avdelingsdirektører, som hver skal lede de ulike geofaglige fagavdelingene. Vi søker etter en person med utdanning på masternivå, med ledererfaring, og som er resultat- og løsningsorientert. Vi tilbyr en sentral rolle i et spennende fagmiljø og muligheten til å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver.

Samfunnsoppgave - Strategi - Kunnskapsledelse

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 200 ansatte fra 25 nasjoner, hvorav ca. 65 % er forskere. NGU har også eget offentlig fagbibliotek. Se www.ngu.no.

1. Som del av NGUs lederteam;

 • Inngå i NGUs overordnede strategiske og operative ledelse
 • Sørge for tverrfaglig samarbeid og god samhandling over avdelingsgrensene
 • Etablere, ivareta og utvikle eksterne strategiske samarbeidsrelasjoner
 • Utvikle NGU i en retning som fremmer samfunnsoppdraget og møter samfunnets endrede behov
 • Ansvar for effektivisering og digitalisering
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre NGUs kompetanse til nytte for næringsliv, offentlighet og allmenhet

2. Som leder for egen avdeling;

 • Overordnet og operativ ledelse av egen avdeling med personalansvar for avdelingens ledere
 • Etablere og utvikle eget lederteam og skape et motiverende arbeidsmiljø
 • Ansvar for avdelingens faglige utvikling, mål- og resultatoppnåelse
 • Implementere de strategiske og organisatoriske endringer som besluttes
 • Gjennomføre besluttede omstillings- og endringsprosesser
 • Sørge for høy kvalitet i prosjekt- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Naturvitenskapelig utdanning, minimum på masternivå, fortrinnsvis geofaglig
 • Kjennskap til og erfaring med kunnskapsledelse og endringsledelse
 • Dokumenterte resultater som leder
 • Erfaring med strategiske og analytiske prosesser
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert med gjennomføringskraft
 • Teamorientert med evne til å involvere og engasjere
 • Endringsvillig mht. fremtidens behov
 • Tydelig, omgjengelig og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et inspirerende og kompetent fagmiljø som leverer viktige bidrag til flere av FNs bærekraftsmål
 • En spennende og utviklende stilling, med stor mulighet til å bidra til å forme fremtidens NGU
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Pensjons og forsikringsordninger i henhold til statens regulativ
 • Lønn etter avtale

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Jo Temre (Partner / Seniorrådgiver), 915 12 859
 • Ingrid Johansen (Seniorrådgiver), (+47) 464 29 892
 • May Britt Myhr (Adm. dir. NGU), 915 49 350