Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Direktør - Avdeling for næringsstatistikk

Søknadsfrist: 20.01.2020

Til å lede Avdeling for næringsstatistikk søker SSB etter en dynamisk og dyktig fagdirektør. Du som søker har bred kompetanse innen statistikk og statistiske analyser og god innsikt i relevante samfunnsspørsmål. Du vil rapportere til administrerende direktør, være en del av SSBs toppledergruppe og lede en avdeling på ca. 150 medarbeidere. Avdelingen er er p.t. organisert i seks seksjoner lokalisert i Kongsvinger og Oslo, med ca 3/4 av medarbeiderne i Kongsvinger. Arbeidssted vil være både i Kongsvinger og Oslo, med fast tilhold på en av lokasjonene.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Fagdirektørens hovedoppgave er å lede avdelingen og utvikle den gjennom motiverende endringsprosesser og realisere de strategiske målsetningene. Stillingen krever god innsikt i statistikkproduksjon og arbeid med kvalitetsforbedring (Lean). Du har god teknologisk innsikt og gjerne erfaring med standardisering.

Avdelingen utarbeider statistikk og analyse om næringslivets aktivitet og utvikling, eierskap, regnskap, forskning og utvikling (FoU) og innovasjon, produksjon og forbruk av energi og om naturressurser og miljø. Avdelingens statistikkportefølje dekker et bredt spekter av statistikk, fra detaljerte årlige næringsstatistikker til månedlige konjunkturindikatorer. Statistikkene dekker hovedområdene energi og industri, bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, samferdsel, reiseliv og andre markedsrettede tjenester. Avdelingen har også ansvar for forvaltning og utvikling av Virksomhets- og foretaksregisteret. Det er en prioritert oppgave å utvikle avdelingens statistikkportefølje og legge til rette for økt samarbeid med næringslivet.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning på hovedfags-/masternivå og omfattende innsikt i de aktuelle fagområdene for avdelingen. Det kreves solid analyse- og/eller forskningskompetanse. Det er en fordel med god kjennskap til statistisk metode, datainnsamlingsmetoder og internasjonale kvalitetskrav til statistikken. Som fagdirektør blir du en viktig bidragsyter i SSBs ledergruppe, og vi forventer at du engasjerer deg bredt og bidrar konstruktivt i det pågående utviklingsarbeidet og implementering av ny strategi.

Vi ser etter en strukturert leder som tenker helhetlig og langsiktig, utøver tydelig ledelse og opererer på strategisk nivå med stor gjennomføringsevne. Du er trygg i lederrollen, bygger gode team og har evne til å motivere og engasjere kompetente medarbeidere. Vi forutsetter evne til samhandling og kommunikasjon internt og eksternt.

Vi tilbyr

  • Lønn som fagdirektør (kode 1538) kr 900 000 eller høyere etter kvalifikasjoner
  • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
  • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger og Oslo
  • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
  • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen.

Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjenne gir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4168307907

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Bjørnar Gundersen (Administrasjonsdirektør), 924 06 056
  • Geir Axelsen (Administrerende direktør), 976 36 282
Powered by Labrador CMS