Ledig stilling ved Deichman

Avdelingsdirektør lokalbibliotek

Søknadsfrist: 09.05.2019

Deichman søker en avdelingsdirektør som brenner for bibliotekets viktige rolle i lokalmiljøet. Du som skal lede lokalbibliotekene, (22 biblioteker slått sammen i 12 seksjoner med hver sin seksjonsleder), må ha ambisjoner om å utvikle Deichman som en viktig og uavhengig møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser. Vi ser etter deg som vil være en sterk ambassadør for innholdet i bibliotekets endrede oppdrag, men som også har god innsikt i bibliotekets mer tradisjonelle oppgaver.

Deichman-bibliotekene er Norges best besøkte kulturinstitusjon og vi knytter folk i Oslo sammen ved å være et møtested for opplysning, demokrati og læring.

Arbeidsoppgaver

Deichman

Deichman er landets største folkebibliotek og er fra januar 2018 organisert som en egen etat i Oslo kommune. Deichman består av ett hovedbibliotek, 15 lokalbibliotek og fire kombinasjonsbibliotek, og er Oslos best besøkte kulturinstitusjon med 2,9 mill. besøk i 2018. Deichman bibliotek driver også spesialavdelingene Deichman OUS Rikshospitalet, Deichman Oslo fengsel og Deichman Bredtveit som alle er statlig finansiert.


Som følge av blant annet økt og utvidet bruk av biblioteket, har Oslo kommune høye ambisjoner for bibliotekfeltet. Det bygges nytt hovedbibliotek i Bjørvika som skal åpne dørene i 2020. Den nye etaten, Deichman bibliotek, er underlagt Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet.

 • Avdelingsdirektør avdeling lokalbibliotek har ansvaret for:
 • Lede avdelingen (med dens 12 seksjoner) og påse at Deichmans tjenesteutvikling og produksjon følger de strategiske målene for virksomheten på en kostnadseffektiv måte og som bidrar til resultatmålene for biblioteket.
 • Utvikling, drift og produksjon av avdeling lokalbiblioteks publikumstjenester - med resultatansvar
 • Støtte seksjonslederne i å styrke det enkelte bibliotek i lokalsamfunnet
 • Ha tett dialog med bydeler og andre offentlige aktører
 • Se biblioteket i sammenheng med byutviklingen i lokalsamfunnene
 • Bidra til god integrasjon og godt samarbeid med hovedbibliotekets nettverkstjenester (seksjon for formidling, seksjon for fysisk og digital samling, seksjon for IKT og logistikk, seksjon for kommunikasjon og administrative støtteseksjoner).
 • Iverksette virksomhetens strategier i rammen av budsjett og resultatmål som er besluttet av eier. Dette ansvaret deles med avdelingsdirektør hovedbibliotek.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du har masterutdanning, fortrinnsvis innenfor bibliotek- eller litteraturfag, eventuelt supplert med administrasjon, ledelse eller andre relevante fagområder.
 • Du har hatt store lederoppgaver og oppnådd gode resultater og gjerne i virksomheter med sterke faginteresser
 • Du har gjerne hatt erfaring fra endringsledelse i tjenesteytende virksomhet
 • Du har gjerne også erfaring med publikumstjenester med svært høyt besøksvolum
 • Du har stor forståelse for og innsikt i digitalisering i tjenesteytende virksomhet
 • Du har solid økonomisk forståelse
 • Du har solid evne til strategisk tenking og planlegging
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og du evner å bidra til kulturendring og entusiasme
 • Du ser verdien av å samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Ønskelig med Mastergrad

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Løsningsorientert og konstruktiv
 • God beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Trygg, robust og rolig
 • Like å jobbe i høyt tempo og med mange saker parallelt
 • Motiverende og lyttende, tåle å bli utfordret.
 • Resultatorientert
 • Opptatt av å tenke helhet for hele virksomheten og bygge systemer på tvers

Vi tilbyr

 • Sentral lederrolle i landets største bibliotek
 • Bidra til det store løftet som kommer for hele Deichman med nytt bibliotek i Bjørvika
 • Bidra til en videreutvikling av verdiskapende publikumstjenester
 • 37,5 timers uke med fleksitidsordning
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknad merkes: 4067747299

Søk på stillingen

Arbeidsgiver: Oslo kommune

Stillingstittel: Avdelingsdirektør lokalbibliotek

Spørsmål om stillingen:

 • Kristine Dyrdal (Organisasjonskonsulent), Telefon: 938 63 111
 • Knut Skansen (Biblioteksjef), Telefon: 934 45 691