Ledig stilling ved SINTEF

Seniorforsker / plassjef - SINTEF Ocean

Søknadsfrist: 15.12.2019

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du være med å lede og utvikle strømningstanken vår i Hirtshals?

SINTEF Ocean søker Seniorforsker/plassjef

SINTEF Ocean driver i dag strømningstanken i Hirtshals som i første rekke betjener fiskeri- og havbruksnæringen. Våre kjerneaktiviteter er forskningsprosjekter, kommersiell testing av fiskeredskap og uttesting av teknologi for havbruksnæringen. Prøvetanken er også relevant for tjenester i andre marine næringer, blant annet test av sub-sea plattformer og rørledninger for offshore olje- og gassindustri, test av ROV for inspeksjon og overvåking. Den brukes også til kurs/forelesning.

Stillingen inngår i avdeling Sjømatteknologi som utvikler teknologisk utstyr og tjenester for fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi ønsker en seniorforsker med:

  • Kunnskap om fiskeri- og havbruksnæringen, samt leverandørindustrien
  • Initiativ til å danne relevante prosjekter i samarbeid med næringen og forskere
  • Minimum mastergrad, men gjerne også PhD innenfor relevante fagområder som hydrodynamikk, fysikk og matematikk
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode analytiske evner og god skriftlig fremstillingsevne

Som plassjef vil du være bedriftens stedlige representant i Hirtshals, og være hovedansvarlig for at kundene i Hirtshals har et kontaktpunkt på kontorstedet.

Du vil være pådriver for videreutvikling av Prøvetanken, og sørge for at det skapes en åpent, inkluderende og raust arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklings-/ og karrieremuligheter
  • Utfordrende arbeidsoppgaver i en næring med store muligheter
  • Et levende og inspirerende flerfaglig fagmiljø som på flere områder er ledende i Norge og internasjonalt
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • Fleksibel arbeidstid

Arbeidssted: Hirtshals

Stillingen rapporterer til forskningsleder for faggruppe Fiskeriteknologi, men vil også samarbeide tett med forskningssjef for avdeling Sjømatteknologi.

For ytterligere informasjon, kontakt seniorforsker Kurt Hansen, [email protected], telefon: +45 299 15 058

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 15.12.2019

Web: www.sintef.no

Kontakt: Harry Westavik (Forskningsleder)

Telefon: 926 90 216

E-post: [email protected]