Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Fakultetsrådgiver FoUI / Phd - koordinator - Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 20.09.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som fakultetsrådgiver for FoUI/PhD-koordinator. Tiltredelse snarest.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen og nærmeste leder er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Drammen. Noe reisevirksomhet til øvrige campus må påregnes.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg har vi flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Administrative oppgaver i forbindelse med rekruttering, tilsetting og opptak av PhD-kandidater
 • Oppfølging av PhD-kandidater (studieveiledning, utenlandsopphold, årlige evalueringer og midtveisevalueringer)
 • Administrasjon i forbindelse med gjennomføring av aktuelle FoUI-seminarer og doktorgradsemner
 • Organisere planlegging og gjennomføring av disputas (innlevering av avhandling, opprettelse av bedømmelseskomite, bestillinger, arrangering av disputas og annet etterarbeid)
 • Saksbehandling og sekretariat for programutvalget for PhD-utdanningen
 • Sekretær for fakultetets arbeid med videreutvikling av PhD-utdanningen
 • Forskningsadministrativ støtte (prosjektadministrasjon og støtte til forskergrupper)
 • Være fakultetets administrative bindeledd til USNs sentrale avdelinger i forbindelse med PhD-utdanning og forskning (forskningsavdeling, økonomi, personal og bibliotek)
 • Oppdatere og vedlikeholde fakultetets nettsider knyttet til FoUI-virksomheten (PhD-program, forskning og forskergrupper).
 • Koordinere arbeidet med studiekvalitet og rapportering knyttet til PhD-utdanningen og deltakelse i aktuelle forum
 • Følge opp høringer som omhandler FoUI-området
 • Lederstøtte og andre løpende oppgaver knyttet til PhD-utdanningen og forskningsadministrasjon

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole fortrinnsvis på hovedfags-/masternivå innen «business administration» - eller annet samfunnsvitenskapelig fagområde
 • Erfaring fra forsknings- og/eller studieadministrasjon
 • Kjennskap til studieadministrative systemer, interne rutiner, lover og regler for UH - sektoren
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å oppnå resultater
 • Gode ferdigheter innen ulike digitale arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og sørvisinnstilthet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som rådgiver (stillingskode 1434) lønnes fra kr 488 000 - 583 900 per år. Stillingskode seniorrådgiver (stillingskode 1364) kan i særlige tilfeller vurderes og lønnes fra kr 532 300 - 640 200 per år. Lønnsplassering fastsettes etter kompetanse og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen Thomas Bogen, tlf. 31 00 86 74 / 979 85 766 / [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen