Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Rådgiver, dokumentasjonsforvaltning

Søknadsfrist: 02.05.2019

Om stillingen

Ved Seksjon for dokument- og informasjonsforvaltning er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver. Nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold. Arbeidssted Campus Kongsberg eller Campus Porsgrunn kan vurderes.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Seksjon for dokument- og informasjonsforvaltning (SDI) jobber målrettet mot digitalisering av tjenester, god forvaltning av universitetets dokumentasjon og brukervennlige løsninger. Digitalisering er et sentralt satsningsområde for USN, og SDI spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Vi søker en dyktig medarbeider med høy faglig integritet og erfaring innen digital dokumentasjonsforvaltning som kan bidra til forbedring, effektivisering og kvalitetsheving av fagområdet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • koordineringsansvar for drift av tjenester innen dokumentasjonsforvaltning
 • bidra til videreutvikling av oppgaveløsning innen dokumentasjonsforvaltning
 • bidra i generell kompetanseheving og bevisstgjøring rundt krav til god dokumentasjonsforvaltning
 • bidra til utvikling og organisering av kurs og opplæring i samarbeid med eget team
 • dokumentasjonsfaglig rådgivning og brukerstøtte
 • oppfølging og utvikling av systematisk kvalitetsarbeid og rutineutvikling innen fagområdet
 • saksbehandlings- og utredningsoppgaver innen fagområdet
 • delta i daglige driftsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • relevant bachelorutdanning fra universitet eller høgskole, gjerne en mastergrad
 • realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • erfaring med drift og utvikling av fullelektronisk dokumentasjonsforvaltning
 • forvaltningskompetanse og god kjennskap til regelverket som regulerer dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • god kjennskap til digitale verktøy generelt, og NOARK-baserte dokumenthåndteringssystemer spesielt

Personlige egenskaper

 • kvalitetsbevisst, nøyaktig, analytisk og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • initiativ, fleksibilitet og serviceinnstilthet
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Rådgiver (stillingskode 1434): NOK 480 600 – 597 400 (ltr. 55-67).

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Gro Wisting Haugland

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen