Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Rådgiver – koordinator Felles Studieadministrativt System (FS)

Søknadsfrist: 05.05.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst- Norge, Handelshøyskolen, er det fra 01.08.19 ledig fast stilling som rådgiver med ansvar for koordinering av fakultetets overordnede arbeid med Felles Studieadministrativt System (FS). Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Hovedarbeidssted vil etter avtale være på ett av Handelshøyskolen sine studiesteder som er Bø, Bakkenteigen (Horten), Kongsberg, Drammen og Hønefoss. Noe reisevirksomhet mellom studiestedene må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Være fakultetets resursperson innen FS knyttet til blant annet opprettelse/nedlegging av emner, emnekombinasjoner, vurderingsenheter og undervisningsenheter
 • Ansvar for kontroll og oppfølging av emner som tilbys på tvers av fakultetets studieprogram
 • Sette i gang ulike utrednings-/utviklingsoppgaver på fakultetet innen FS området ved behov
 • Lage rutinebeskrivelser for fakultetets FS arbeid, i tråd med gjeldende retningslinjer
 • Være fakultetets deltager i relevant utviklingsarbeid innenfor bl.a. studie- og emneplaner på fakultets- og institusjonsnivå
 • Være fakultetets deltager i samarbeidsmøter med seksjon for studieadministrative systemer
 • Kontroll av fakultetets rapportering av studentdata til Database for Høyere Utdanning (DBH)
 • Utvikle og presentere ulike analyser av studentdata
 • Være ressursperson og i enkelte tilfelle drive opplæring innen FS for studieveiledere, doktorgradskoordinator og studieveiledere innenfor etter og videreutdanning

Endringer i arbeidsoppgaver kan påberegnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant realkompetanse for de aktuell oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Relevant saksbehandling, utrednings -og rådgivningsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og stor interesse for å jobbe med datasystem
 • Kjennskap til FS og arkivsystemet Public 360 er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientert og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse - og karriereutvikling
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Rådgiver (stillingskode 1434): NOK lønnsspenn 55 – 65 (480 600-576 100). Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. I ærskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Erik Aarnes tlf: 91609276

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen