Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Programleder for grunnskolelærerutdanning 1-7 Drammen

Søknadsfrist: 14.06.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, grunnskolelærerutdanningen (GLU), er det fra 1. august 2019 ledig 100 % fast stilling som programleder studiested Drammen for GLU 1-7.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til grunnskolelærerutdanningen, og nærmeste overordnede er visedekan for grunnskolelærerutdanningen og PPU. Ved USN er det grunnskolelærerutdanning 1-7 og grunnskolelærerutdanning 5-10 ved fire studiesteder, som er Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Notodden. Hovedarbeidssted for denne programlederstillingen er studiested Drammen, men det må påregnes møtevirksomhet og aktiv deltakselse ved alle fire studiesteder. Det er tett samarbeid mellom studiestedene innenfor grunnskolelærerutdanningen.

Programleder har ansvar for helhet og sammenheng i studieprogrammet. Programleder har ansvar for å skape et godt læringsmiljø for studentene i samarbeid med programleder for GLU 5-10 ved studiested Drammen, med fagmiljøene som inngår i profesjonsutdanningen, og med praksisfeltet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Være tydelig leder for GLU 1-7 ved studiested Drammen.
 • Fremme et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet.
 • Påse at fagene som inngår i studieprogrammet og praksisstudiet, samlet sett bidrar til at studentene oppnår læringsutbytte i grunnskolelærerutdanningen.
 • Utvikle studieprogrammet i tråd med USNs faglige strategier og kvalitetssystem.
 • Samarbeide tett med USNs lærerutdanningsskoler.
 • Styrke rekrutteringen i grunnskolelærerutdanningen i dialog med regionen og kommunikasjonsavdelingen.
 • Lede og forberede saker til studieprogrammets programutvalg og til andre faste møter.
 • Ha ansvar for at medarbeidere fra praksisfeltet får relevant informasjon og opplæring og for praksisfeltets integrering i studieprogrammet.
 • Personalansvar for praksisrådgivere på studieprogrammet og ivareta økonomiansvaret for praksisfeltet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, lærerutdanning, minimum mastergrad/hovedfag, gjerne også førstekompetansenivå.
 • Arbeidslivserfaring fra universtitetssektoren og/eller skolesektoren.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på at du har:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Ledererfaring.
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide i team og selvstendig.
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som studieleder (stillingskode 1473) NOK: 640 200 – 679 000 pr år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen