Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Pedagogisk rådgiver / Kvalitetsrådgiver - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 20.10.2019

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Pedagogisk rådgiver / Kvalitetsrådgiver

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen vil være personalmessig tilknyttet Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (fakultetsadministrasjonen). Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør. Den som blir ansatt i stillingen er rådgiver for prodekan utdanning i spørsmål knyttet til utdanningskvalitet og pedagogiske utviklingsoppgaver. I funksjonen som pedagogisk rådgiver vil stillingen også inngå i et team med pedagogiske rådgivere som koordineres av ‘Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet i utdanning.

Stillingen er fast, 100%, og kombinerer to ulike funksjoner:

- Pedagogisk rådgiver: 50% av stillingen- Kvalitetsrådgiver: 50% av stillingen

Hovedarbeidssted kan være enten Rena eller Lillehammer. Arbeidsoppgavene vil normalt være jevnt fordelt mellom Rena og Lillehammer og uavhengig hovedarbeidssted må det påregnes minimum to arbeidsdager på hvert studiested ukentlig.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Pedagogisk rådgiver vil ha følgende ansvarsområder/oppgaver:

 • Bistå fagmiljøene i videreutvikling av pedagogisk praksis og bistå fagmiljøene med opplæring og produksjon av ulike typer digitale læringsressurser.
 • Ansvar for opplæring og veiledning i pedagogisk anvendelse av digitale systemer tilhørende fagområdet ut mot fagmiljø på fakultet.
 • Koordinering og oppfølging av kompetanseutviklingstilbud på sitt fakultet, tilrettelegging for møteplasser hvor erfaringsdeling om god undervisningspraksis og formidling av forskningsbasert kunnskap om undervisning.
 • Bistå fagmiljøene i utforming av undervisningsopplegg og studieprogram som fremmer studentaktiv læring, relevante og varierte undervisningsformer, samt læringsfremmende tilbakemeldinger til studentene.
 • Initiere, støtte og lede utviklingsprosjekter i fagmiljøene innen utdanningskvalitet, undervisning og læring, herunder utvikling av fleksible utdanninger og undervisningsopplegg.

Som kvalitetsrådgiver vil den som ansettes i tillegg ha følgende ansvarsområder/oppgaver:

 • Planlegge, koordinere og videreutvikle fakultets systematiske kvalitetsarbeid innenfor utdanningsområdet.
 • Utøve en koordinere rolle mellom prodekan utdanning og studieadministrasjonen, samt prodekan utdanning og de vitenskapelig ansatte i det løpende kvalitetsarbeidet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå og fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende.

Den som ansettes

 • har relevant erfaring med opplæring- og veiledningsarbeid
 • har relevant digital kompetanse og særlig interesse og engasjement for nye varierte undervisningsformer og IKT-støttet læring
 • har engasjement for andres læring og det å skape et godt læringsmiljø
 • er en dyktig kommunikator, internt og eksternt, og har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • har erfaring med endrings- og utviklingsarbeid
 • bør ha undervisningserfaring og praktisk-pedagogisk kompetanse.

Personlige egenskaper:

Den som ansettes må ha

 • god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • gode relasjonelle ferdigheter
 • god gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide strukturert og selvstendig og samtidig vise fleksibilitet i arbeidsprosesser som involverer mange medarbeidere
 • evne til å motivere andre og jobbe resultatorientert

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 RÅDGIVER / 1364 SENIORRÅDGIVER i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Kontakt

 • Kristin Stevik, Prodekan utdanning, Telefon: 62 43 04 56 | Mobil: 464 42 063e-post: [email protected]

Søk stillingen