Bjørknes Høyskole har en ledig spennende stilling!!

Førsteamanuensis med kompetanse innen ledelsesfag

Søknadsfrist: Snarest

Bjørknes Høyskole

Bjørknes Høyskole er en voksende innovativ høyskole som ble etablert i 2007 og tilbyr høyere utdanning innen helsefag, og samfunnsvitenskap. Vi underviser om lag 2400 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus. Vi holder til i fine lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo, som en del av Campus Lovisenberg. I hverdagen er vi opptatt av kvalitet og nærhet i møte med våre studenter. For å levere på dette har vi satt sammen et engasjert og innovativt faglig og administrativt team, som setter våre studenter i fokus og som er villig til å gi det lille ekstra. Høyskolen tilbyr fra før flere bachelorgrader, årsstudier og enkeltemner innen helsefag, psykologi og samfunnsvitenskap.

Vil du være med å lage en innovativ og nytenkende bachelor i økonomi og administrasjon? Vi søker etter en førsteamanuensis med kompetanse innen ledelsesfag

Bli kjent med Bjørknes Høyskole AS

Er du en aktiv forsker som vil være med på å bygge opp et helt nytt institutt for økonomi og administrasjon på en høyskole i sterk vekst? Liker du å engasjere gjennom aktiv læring, skape entusiasme innenfor et spennende felt og bidra med din kompetanse og ditt forskningsfokus inn i et innovativt miljø der kvalitet verdsettes? Da er Bjørknes Høyskole stedet for deg!

Vi er i gang med opprettelsen av bachelorgrader i økonomi og administrasjon og digital markedsføring og ledelse, og søker derfor etter engasjerte fagpersoner med aktiv forskning innen fagområdet ledelse. Etableringen av det nye instituttet er en hovedsatsning på høyskolen, som i løpet av de siste årene har opplevd en sterk vekst i antall studenter. Med nye eiere, ny drakt, og etter hvert nytt navn, skal Bjørknes Høyskole nå altså inn i vårt neste utviklingssteg, og leter etter flinke kandidater som vil være med på denne spennende reisen.

Bjørknes Høyskole er nyskapende i utviklingen av fleksible studier på nett og sted som er skreddersydd studentene våre sine behov, og med utstrakt bruk av digitale verktøy og interaktive tjenester. Vi er ledende på e-læring og har utarbeidet egne plattformer og verktøy for e-læring på høyeste nivå. Stillingen innebærer undervisning og veiledning av våre studenter både på sted og nett, samt forskning og utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innen ledelse, f.eks. innen organisasjon og ledelse, HR, strategi o.l., og forskning inn mot konkrete bransjer
 • Oppbygning av to helt nye bachelorgrader der kandidaten vil være med på å forme struktur, innhold og læringsmål
 • Utvikling av spennende og innovative emner innenfor feltet
 • Undervisning på sted og nett med bruk av up-to-date undervisningsmetoder med høyt læringsutbytte

Vi ser etter:

Formalkompetanse

 • Førstestillingskompetanse
 • Aktiv forskningsproduksjon innen ledelsesfag
 • Dokumentert evne til å bygge nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Gjerne erfaring fra forskningsledelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og/eller engelsk
 • Undervisningsglede, både digitalt og fysisk. Søkere med dokumentert pedagogisk basiskompetanse kan bli foretrukket

Vi tilbyr

 • En spennende stilling som gir rom for påvirkning, der din stemme teller og dine meninger er med på å avgjøre viktige beslutninger
 • Interessante og varierte oppgaver i et stimulerende fagmiljø der det er stort fokus på hver enkelt persons utvikling samtidig som avdelingen sammen skal oppnå sterk vekst
 • En fleksibel og dynamisk arbeidsplass der du selv kan bestemme tempo og retning
 • Meget godt arbeidsmiljø, med flat organisasjonsstruktur og en høyskole som satser på alle sine ansatte
 • Lønn etter avtale

Bjørknes Høyskole har tre verdier som vi bygger vår virksomhet på; nærhet, pålitelighet og kvalitet. Disse verdiene innebærer at vi kontinuerlig arbeider med å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet og relevans i studiene våre, samtidig som vi er tett på studentene, og hele tiden kobler oss til arbeids- og samfunnsliv.

Vi samarbeider på tvers av avdelinger og vektlegger tverrfaglig forskning og utvikling. Våre undervisere leverer undervisning med stor grad av formidlingsglede og entusiasme for læring. Vi motiveres av tanken på å sette våre studenter i stand til å forme fremtiden for seg selv og for samfunnet.

Søknaden må inneholde:

 1. Søknadsbrev som presenterer faglig bakgrunn, forskningserfaring relevant for ledelsesfag, samt erfaring med pedagogiske, administrative og andre arbeidsoppgaver.
 2. Utfyllende CV.
 3. Publikasjonsliste og vitenskapelige arbeider (publikasjoner fra siste fem år vil bli vektlagt). Publikasjoner legges som vedlegg eller som lenker i søknaden.

Det forventes at søkere har plan for utvikling av egen forskning. Publisering forventes i anerkjente, fagfellevurderte tidsskrifter. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til fagområdet for utlysningen. Det vil bli tillagt vekt hvordan søkerens profil passer inn i høyskolens strategiske satsninger, samt samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en ansettelseskomité, som skal vurdere hele bredden av kvalifikasjonene eksplisitt, og særlig kvalifikasjoner som står sentralt i denne stillingsutlysningen. Etnisk minoritetsbakgrunn eller underrepresentert kjønn kan gi grunnlag for moderat kvotering. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Melissa M. Busch -Christensen (Høyskolelektor), 928 17 367

Hjemmeside: www.bjorkneshoyskole.no

Powered by Labrador CMS