Bjørknes Høyskole har en ledig spennende stilling!

Prorektor for forskning

Søknadsfrist: 01.07.2021

Bjørknes Høyskole

Bjørknes Høyskole er en innovativ og fremtidsrettet høyskole i sterk vekst. Høyskolen ble etablert i 2007 og vi underviser i dag om lag 2500 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus. Vi holder til i fine lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo, som en del av Campus Lovisenberg. I hverdagen er vi opptatt av kvalitet og nærhet i møte med våre studenter. For å levere på dette har vi satt sammen et engasjert, ambisiøst og innovativt faglig og administrativt team, som setter våre studenter i fokus og som er villig til å gi det lille ekstra. Høyskolen tilbyr masterprogram i psykologi, flere bachelorgrader, årsstudier og enkeltemner innen følgende fagområder: helse, psykologi, statsvitenskap og internasjonale relasjoner samt økonomi og administrasjon.

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert prorektor for forskning

Vi søker etter person med en sterk forskningsprofil, dokumentert ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren til en spennende lederstilling. Rette person har en inspirerende og involverende lederstil og kan være en pådriver for å realisere Bjørknes Høyskoles forskningsstrategi.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Prorektor for forskning er en administrativ lederstilling som rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe med felles strategisk lederansvar for høgskolens samlede utvikling og resultat. Prorektor har delegert myndighet og ansvar fra rektor for driftsområdet forskning og forskningsledelse.

Følgende arbeids- og ansvarsområder inngår i stillingen:

 • Faglig ansvarlig for at høyskolens samlede forskningsaktivitet holder høy kvalitet og er i henhold til krav i lov og forskrift samt i tråd med høyskolens strategiske målsetninger.
 • Prorektor har sammen med rektor et ansvar for høyskolens kvalitetssikringsarbeid, spesielt knyttet til at all forskningsaktivitet utøves i overenstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper
 • Ansvar for å lede videreutvikling av høyskolens forskningsinfrastruktur.
 • Sikre god faglig ledelse som styrker høyskolens forskningsaktiviteter i henhold til høyskolens overordnede strategi, herunder etablere og lede arbeidet med forskning på egen undervisning samt samle, veilede og støtte forskningsgruppelederne på tvers av instituttene
 • Bidra i videreutvikling av kompetanseutvikling og karriereløp for høyskolens vitenskapelig ansatte
 • Resultat og rapporteringsansvar for høyskolens FoU

Vi søker en person som har:

 • god innsikt i universitet og høyskolesektoren.
 • høy vitenskapelig kompetanse innen et av høyskolens fagområder, fortrinnsvis professorkompetent
 • bred faglige erfaring med undervisning og forskning.
 • dokumentert bredt nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.
 • erfaring med ledelse og personaloppfølging
 • erfaring fra komplekse endringsprosesser
 • relevant IKT-kompetanse og kjennskap til viktigste relevant verktøy innen sektoren
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som

 • har evne til å formidle verdier, visjoner og sette tydelige mål
 • har en lederstil som preges av samarbeid, dialog og medvirkning
 • her evne til å etablere gode relasjoner med medarbeidere og eksterne partnere på alle nivåer
 • har evne til å skape tillit og bygge nettverk i egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt
 • kan skape og tenke nytt og leter kontinuerlig etter forbedringer som skaper verdi for organisasjonen
 • kan arbeide strategisk og strukturert, er forretningsorientert og har kommersiell teft
 • har god beslutnings- og gjennomføringskraft

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en unik lederposisjon ved en høyskole i sterk utvikling
 • spennende stiling som gir stort rom for påvirkning
 • interessante og varierte oppgaver
 • en fleksibel og dynamisk arbeidsplass med godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Det tas forbehold om fremtidige endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Innsendelse av søknad

Søknaden med vedlegg må inneholde:

 • Søknad
 • CV

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS