Stilling:

Spesialbibliotekar

Søknadsfrist 23.09.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling.

Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Medisinsk bibliotek ved Universitetsbiblioteket i Oslo søker nå etter en spesialbibliotekar.

Kvalitet i forskning og undervisning er sentralt for Universitetet i Oslo. Biblioteket gir råd og veiledning til forskere og underviser innen feltene informasjonskompetanse, kunnskapsbasert praksis og systematiske søk. Vi betjener ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Du vil utføre systematiske søk i samarbeid med klinisk personale, gi forskningsstøtte og undervise i informasjonskompetanse. I tillegg vil du samarbeide med flere fagmiljø ved UiO og Oslo universitetssykehus. Medisinsk bibliotek skal sammen med Realfagsbiblioteket planlegge tjenester for UiOs nye livsvitenskapssatsning. Dette vil gi mange interessante muligheter i et tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre systematiske søk for fagmiljøene vi betjener
 • Delta i klinisk bibliotektjeneste
 • Undervisning og veiledning i litteratursøk i ulike databaser med hovedvekt på de medisinske databasene og bruk av verktøy for referansehåndtering
 • Utadrettet kommunikasjon mot Medisinsk fakultet og Oslo universitetssykehus
 • Tverrfaglig samarbeid med andre avdelingsbibliotek
 • Delta i den videre utviklingen av publikumstjenester
 • Varierte bibliotekfaglige oppgaver og løpende driftsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap.
 • Dokumentert erfaring fra medisinsk bibliotek eller andre helsefaglige bibliotek
 • Gode kommunikasjonsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/ erfaring

 • Er engasjert, initiativrik og har gjennomføringsevne
 • Er opptatt av gode brukertjenester i bibliotek og har relevant erfaring
 • Erfaring fra undervisning og pedagogisk arbeid
 • Erfaring fra større litteratursøk
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team med krevende søk – over tid.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig, og du evner å utvikle deg i takt med organisasjonens utvikling. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.
 • Formidlingsglede og glad i folk

Vi tilbyr

 • Et bibliotekfaglig spennende miljø på tvers av avdelingsbibliotekene på UB
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn som spesialbibliotekar fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 472 300 og 524 000, avhengig av kompetanse.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester, vitnemål

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen