Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 22.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som universitetsbibliotekar fra 01.01.20. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket (UB), og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Universitetsbiblioteket skal yte informasjonstjenester og tilby infrastruktur av høy kvalitet som støtter undervisning, forskning og formidling ved UiA. UB har for tiden 25 årsverk.

Arbeidsoppgaver

 • gi informasjonstjenester og forskningsstøtte til utdanning og forskning innenfor fagene ved universitetet
 • undervise og veilede i litteratur- og informasjonssøkning, kildebruk og kildekritikk
 • undervise i Endnote
 • bygge opp og vedlikeholde bibliotekets samlinger
 • gi brukerstøtte til relevant programvare
 • generelt prosjekt- og utviklingsarbeid
 • veiledningsvakter i skranken
 • gjennomfører UX-undersøkelser
 • bibliometri
 • arkivering ved universitetets eget arkivsystem, Brage

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum masternivå
 • relevant erfaring, gjerne fra fagbibliotek med forskningsstøtte arbeid
 • beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.
 • gode engelsk kunnskaper
 • god digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med undervisning
 • kjennskap til Cristin

Personlige egenskaper

Vi ønsker en fleksibel, strukturert og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stillingen krever lyst til å undervise og evne til å arbeide selvstendig og i team.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, kode 1199 Universitetsbibliotekar, kr. 472 000-552 800 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 22.11.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen