Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Spesialbibliotekar - rådgiver - Åpen tilgang og publisering (Open access)

Søknadsfrist: 01.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er en åpen og tverrfaglig arena som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester. UB har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester samt forskerstøtte til alle ansatte og studenter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus, og en sentral samarbeidspartner for de faglige enhetene. Viktige trender som digitalisering og åpen forskning setter helt nye krav til bibliotekets tjenester og kompetanse.

Om stillingen

Åpen forskning er et strategisk satsingsområde på UiO og UB, og vi har nå behov for å styrke arbeidet knyttet til publiseringstjenester, åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata. UB søker derfor en kollega som vil samarbeide tett med dyktige fagpersoner både ved UB, UiO og nasjonalt innenfor et felt som er i stadig utvikling. Dette er en 100% fast stilling knyttet til teamet for åpen forskning i Avdeling for samlinger og digitale tjenester.

Vi ser etter deg som kan være med å tilby gode tjenesteleveranser til ansatte og studenter ved UiO og internt på UB, og bidra med kompetanseheving og videreutvikling av UBs tjenesteportefølje på dette området.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • UBs åpne publiseringstjeneste, FRITT
  • drift og utvikling av tjenesten
  • brukerstøtte og veiledning til redaksjoner og forfattere i programvaren Open Journal Systems (OJS)
  • teknisk støtte og driftsrelaterte oppgaver knyttet til etablering av nye tidsskrifter, åpne lisenser, publiseringsetikk, metadata og indeksering m.m.
  • oppfølging av og opplæring i tekniske kvalitetskrav knyttet til universell utforming, Plan S o.l.
  • kommunikasjon og formidling til brukerne av tjenesten og andre interessegrupper
 • Åpen forskning
  • administrasjon av publiseringsavtaler og kontakt med UiOs forskere/forfattere og akademiske utgivere
  • kuratering av og brukerstøtte for UiOs vitenarkiv
  • kuratering av og brukerstøtte for UiOs forskningsdataarkiv (DataverseNO)
  • kurs og veiledning av UiOs ansatte og studenter
  • tett samarbeid med Senter for digital forskerstøtte (DSC)

Du har disse kvalifikasjonene

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne bibliotek- og informasjonsfag, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet ved ansettelse i rådgiverkode
 • God systemforståelse og digital kompetanse, og gjerne erfaring med koding/programmering
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om og interesse for feltet åpen forskning
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid vil være en fordel

Vi søker deg som

 • Tar initiativ, er kreativ og løsningsorientert
 • Er strukturert, analytisk, fleksibel og serviceinnstilt
 • Er brukerorientert og flink til å kommunisere med andre
 • Har gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide selvstendig
 • Har god helhetsforståelse og en strategisk tilnærming

Biblioteket er i stadig utvikling, dette gir mange muligheter og krever evne og vilje til endring. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til et viktig tjenestetilbud og -utvikling for framtidens forskning ved UiO
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud som trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar eller 1434 Rådgiver, lønnstrinn 57-67 kr. 526 100 - 626 300, avhengig av utdanning, kompetanse og erfaring

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Referanser oppgis ved et eventuelt intervju.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Karin Ytterlid, leder av teamet for åpen forskning, tlf. 97027525
 • Elin H. Frøshaug, rådgiver, tlf. 22844261

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS