Ledig stilling ved Nord universitet

Spesialbibliotekar / Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 03.02.2020

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket (UB), Nord universitet, avdeling Stjørdal, er det ledig 100% fast stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar. Stillingen inngår i UBs seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 10 ansatte fordelt på 7 studiesteder.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Studiested Stjørdal har 650 studenter fordelt på trafikklærerutdanningen samt en økende grad av samlingsbaserte studietilbud fra Handelshøgskolen. Universitetsbiblioteket avdeling Stjørdal har 1 ansatt. Den som tilsettes skal primært drifte Universitetsbiblioteket ved studiested Stjørdal.


Universitetsbiblioteket UB er et fag-og forskningsbibliotek med hovedbibliotek i Bodø, og bibliotek på de øvrige studiestedene. Biblioteket bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille infrastruktur i form av faglitteratur, grupperom,pc-arbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonskompetanse (b l.a. litteratursøk, kildekritikk, sitering og referansestiler) og bruk av bibliotekets elektroniske tjenester. UB yter også forskningstjenester, bl.a. innen forskningsdokumentasjon og åpen publisering.


Universitetsbiblioteket er i utvikling. Digitale system og løsninger nyttes for å lette primærbrukernes tilgang til forsknings-oglæringsressurser samt bibliotekets tjenester, og den som ansettes forventes å bidra aktivt i videre utvikling. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings-og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. To stillinger innen Open Access/åpenfo rskning er lagt til biblioteksjef. For mer informasjon, se www.nord.no/no/bibliotek

Den som tilsettes skal sørge for en god stedlig bibliotektjeneste. Stillingsinnehaver vil også ha medansvar for utvikling og samkjøring av seksjonens tjenester på tvers av studiestedene.Stillingen medfører utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Norduniversitet og internt ved universitetsbiblioteket. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag-og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik, oppsøkende fleksibel og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tjenestetilbud. Det vil være en fordel med kunnskap om eller erfaring med åpen publisering og åpen forskning. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må drive oppsøkende virksomhet,ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig. Bibliotektjenesten er i utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester.
 • Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser.
 • Veiledning og opplæring til ansatte i informasjonssøk, referansehandtering og akademisk skriving.
 • Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt.
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter, herunder digitalt undervisningstilbud.
 • Skranke- og veiledningsarbeid.
 • Bidra i og delta i nasjonale og internasjonale nettverk.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For innplassering som universitetsbibliotekar kreves avlagt mastergrad. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanningsbakgrunn er en fordel. For spesialbibliotekar kreves minimum avlagt bachelorgrad.
 • God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel
 • med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og sosiale medier.,
 • samt erfaring fra arbeid med pedagogiske nettsider.
 • God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og
 • muntlig formidling.
 • Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra forskningsprosesser og akademisk publisering.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med
 • teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Engasjement og evne til å ta initiativ.
 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister.
 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
 • God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning.

Vi kan tilby

Ved avlagt mastergrad lønnes stillingen i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR25) ltr. 55 – 65, kroner 488 000 – 583 900, alternativt kode 1515 Spesialbibliotekar for søker medavlagt bachelorgrad, ltr. 50 – 60, kroner 449 300 – 532 300. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post [email protected]. eller
 • Fungerende biblioteksjef Heidi Pedersen, tlf. 75517596, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.02.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30088577

Søk på stillingen

fnokode:1234