Ledig stilling ved Nord universitet

Universitetsbibliotekar / Førstebibliotekar

Søknadsfrist: 09.12.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, Universitetsbiblioteket studiested Bodø, er det ledig en fast stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar.

Stillingen har kontorsted Bodø, men stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til flere studiesteder og vil ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innenfor universitetsbiblioteket.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Universitetsbiblioteket (UB) er et fag- og forskningsbibliotek med hovedbibliotek i Bodø, og bibliotek på øvrige studiested unntatt Sandnessjøen. Biblioteket bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille infrastruktur i form av faglitteratur, grupperom, pc-arbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonskompetanse (bl.a. litteratursøk, kildekritikk, sitering og referansestiler), samt bruk av bibliotekets elektroniske tjenester. UB yter også forskningstjenester, bl.a. innen forskningsdokumentasjon og åpen publisering. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Digitale system og løsninger nyttes for å lette primærbrukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser samt bibliotekets tjenester, og den som ansettes forventes å bidra aktivt i videre utvikling. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. To medarbeidere knyttet til Open Access er lagt til biblioteksjefen. For mer informasjon, se våre hjemmesider

http://www.nord.no/no/bibliotek

Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidssted er Bodø, men stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til flere studiesteder, og vil ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innenfor universitetsbiblioteket. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik, oppsøkende, fleksibel og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tjenestetilbud. Det vil være en fordel med kunnskap om eller erfaring med åpen publisering. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må drive oppsøkende virksomhet, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig. Bibliotektjenesten er i utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser
 • Veiledning og opplæring til ansatte i informasjonssøk, referansehandtering og akademisk skriving
 • Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter
 • Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester
 • Deltakelse i bibliotekets førstelinjetjeneste
 • Bidra og delta i nasjonale og internasjonale nettverk

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fortrinnsvis på ph.d.-nivå, minimum masternivå. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning, økonomisk utdanningsbakgrunn eller helsefaglig utdanningsbakgrunn anses som en fordel, men er ikke en betingelse.
 • God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier
 • God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling
 • Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig
 • Det er ønskelig med erfaring fra forskningsprosesser og akademisk publisering.
 • Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Engasjement og evne til å ta initiativ
 • God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR25) Ltr. 49 - 59. NOK 442 300 - 523 200, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, Ltr. 59 - 67. NOK 523 200 - 605 500. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75 51 75 98, e-post: [email protected]
 • fungerende biblioteksjef Heidi Pedersen, tlf. 75 51 75 96 e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 09.12.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30016150

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS