LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstebibliotekar / Universitetsbibliotekar - Bodø

Søknadsfrist: 30.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Om stillingen

Ved universitetsbiblioteket (UB), Nord universitet, er det ledig en 100 % fast stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar ved studiested Bodø.

Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidssted er Bodø. Stillingen medfører utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innen universitetsbiblioteket, men stillingen vil også ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene.

Har du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek?

Vi søker en initiativrik, oppsøkende, fleksibel og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning, og utvikling av digitale tjenestetilbud. Det vil være en fordel med kunnskap om eller erfaring med åpen publisering og håndtering av forskningsdata. Stillingen har stor kontaktflate og den som ansettes må drive oppsøkende virksomhet, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig. Bibliotektjenesten er i utvikling, den som ansettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse august 2021, etter nærmere avtale.

UB har bibliotek ved alle studiestedene i Nord universitet. Hovedbiblioteket ligger i Bodø. Vi bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille faglitteratur, veiledningstjenester, gruppearbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonssøk, kildekritikk, referansehndtering m.m. UB yter forskningstjenester, bl.a. innen forskningsdokumentasjon og åpen forskning. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Digitale system og løsninger nyttes for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser, og til bibliotekets tjenester. Den som ansettes forventes å bidra aktivt i videre utvikling. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. For mer informasjon, se våre hjemmesider.

Studiested Bodø har vel 600 ansatte og vel 5400 studenter tilknyttet alle fem fakulteter ved Nord universitet. UB Bodø har 15 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av digitale læringsressurser
 • Veiledning og opplæring i informasjonssøk, referansehndtering og akademisk skriving
 • Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter
 • Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester
 • Deltakelse i bibliotekets førstelinjetjeneste
 • Bidra i og delta i nasjonale og internasjonale nettverk

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstebibliotekar kreves det norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning anses som en fordel, men er ikke en betingelse
 • For ansettelse i stilling som universitetsbibliotekar kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdannelse anses som en fordel, men er ikke en betingelse. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier
 • God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling
 • Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig
 • Det er ønskelig med erfaring fra forskningsprosesser, inkludert publisering og forskningsdatahåndtering
 • Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Engasjement og evne til å ta initiativ
 • God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar ltr 58 – 64, (kr 516 400,- – 575 600,-), alternativt kode 1200 førstebibliotekar for søker med ph.-d.-grad ltr 63 - 71, (kr 566 700,- – 658 300,-).

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30.05.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071962

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS