Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Universitetsbibliotekar / førstebibliotekar

Søknadsfrist: 05.05.2019

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Bidra til bibliotekets tjenester innen åpen vitenskap. Herunder åpen publisering, datahåndteringsplaner og lagringstjenester for forskningsdata.
 • Undervise/veilede i søk, kildebruk og kildekritikk samt søk i åpne data.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Veilede stipendiater og forskere i bruk av bibliotekets tjenester og systemer.
 • Ivareta rollen som kontaktbibliotekar for masterutdannigene ved Rena.
 • Ivareta skrankevakter
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid for hele høgskolebiblioteket.
 • Oppgaver vil for øvrig bli tillagt ut fra behov og kvalifikasjoner.

Stillingen er for tiden lagt til Høgskolebiblioteket, studiebiblioteket Rena.

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse 1.9.2019

Kontakt

Kvalifikasjonskrav

Ansvarsområder/oppgaver:

 • Bidra til bibliotekets tjenester innen åpen vitenskap. Herunder åpen publisering, datahåndteringsplaner og lagringstjenester for forskningsdata.
 • Undervise/veilede i søk, kildebruk og kildekritikk samt søk i åpne data.
 • Veilede stipendiater og forskere i bruk av bibliotekets tjenester og systemer.
 • Ivareta rollen som kontaktbibliotekar for masterutdannigene ved Rena.
 • Ivareta skrankevakter
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid for hele høgskolebiblioteket.

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt ut fra behov og kvalifikasjoner.

Kompetansekrav og erfaring:

 • Det stilles krav om relevant utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis med bibliotekfag i fagkretsen, samt grunnleggende kompetanse i håndtering av forskningsdata. For stilling som førstebibliotekar (st.kode 1200) stilles det krav om at vedkommende er bedømt kvalifisert for opprykk til førstebibliotekar etter departementets opprykksreglement.
 • Gode IT kunnskaper. Å ta i bruk nye systemer vil være en sentral del av jobben.
 • Gode språkferdigheter i Norsk og Engelsk.
 • Særlig relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet. Bibliotekfaglige kurs kan pålegges, om formell utdanning og/eller erfaring ikke vurderes som tilstrekkelig.
 • Erfaring fra arbeid i fag- og forskningsbibliotek.
 • Erfaring fra egen forskning, eller deltagelse i forskningsprosjekter.
 • Erfaring med datalagring/tjenester for håndtering av personsensitive data.
 • Kjennskap til GDPR er en fordel.
 • Undervisningserfaring
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

Personlige egenskaper blir vektlagt. Vi søker etter en faglig engasjert medarbeider som er utviklings- og resultatorientert, initiativrik, og har gode samarbeids- og formidlingsevner

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1199 universitetsbibliotekar/1200 førstebibliotekar i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk stillingen