HØYSKOLEN KRISTIANIA har en ledig spennende stilling!

Biblioteksjef

Søknadsfrist: 15.08.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Høyskolen Kristiania har ledig stilling som biblioteksjef. Den som ansettes skal lede høyskolebiblioteket og utvikle bibliotektjenestene i tråd med høyskolens behov og bibliotekfaglig utvikling. Biblioteksjefen har prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som sin nærmeste overordnede.

Bibliotekets primære oppgave er å yte informasjonstjenester og tilby infrastruktur av høy kvalitet som understøtter undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Høyskolen Kristiania.

Vi søker en leder som skal være sentral i videreutviklingen av et moderne og fremtidsrettet høyskolebibliotek. Bibliotekstjenestene er i en spennende utvikling for å møte kunnskapssamfunnets krav til informasjonstjenester i en digital hverdag.

Stillingen innebærer personalledelse og økonomiansvar for høyskolebiblioteket.

Hovedoppgaver som følge av stillingens ansvarsområder:

 • Sørge for at høyskolebiblioteket yter informasjonstjenester og tilbyr infrastruktur av høy kvalitet som understøtter undervisnings, forsknings- og formidlingsaktiviteten
 • Arbeide aktivt med utvikling av biblioteket med utgangspunkt i overordnede mål og strategier for Høyskolen Kristiania og initiere endringer som er nødvendige for å gjennomføre vedtatte strategier.
 • Være pådriver og rådgiver i studie- og forskningsrelaterte bibliotekfaglige spørsmål og biblioteket som en del av den totale læringsarena
 • Bidra til utvikling av høyskolens helhetlige læringsmiljø.
 • Drive virksomheten innenfor de rammer som settes og sørge for at bibliotekets samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med høyskolens målsettinger.
 • Arbeide aktivt med personalledelse, medarbeiderutvikling og utvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Sørge for god kommunikasjon og informasjon internt og eksternt.
 • Andre relevante oppgaver som følge av ansvarsområdet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på minimum masternivå
 • Bibliotekfaglig utdanning og/eller erfaring
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring
 • Biblioteksfaglig erfaring fra institusjoner med forsknings- og høyere utdanningsvirksomhet
 • Erfaring med erfaring med fagrettet, engasjerende og tidsriktig kunnskaps- og informasjonsformidling
 • God IKT-kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Målfokusert og beslutningsdyktig med evne til å gjennomføre utviklingsoppgaver systematisk og selvstendig

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen virksomhet
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver i en utdanningsinstitusjon i vekst
 • Personlig utvikling i et godt faglig miljø
 • Trening i arbeidstiden
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Arbeidsplass på høyskole midt i sentrum av Oslo
 • Lønn etter avtale

Har du spørsmål til stillingen eller lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss?

Ta kontakt med:

 • Prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Trine J. Meza, mobil 450 32 347 eller på e-post: [email protected]

Søknadsfrist: 15. august

Tiltredelse: Snarest

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS