Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Assisterende bibliotekdirektør - Universitetsbiblioteket (UB)

Søknadsfrist: 01.06.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Universitetsbiblioteket (UB) er en viktig del av universitetets forskningsinfrastruktur og derfor en viktig aktør i utviklingen av Universitetet i Oslo som et ledende universitet. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av det fysiske og digitale læringsmiljøet ved UiO, og UBs rolle som partner i utviklingen av forsknings- og undervisningstjenester har høy prioritet i det videre utviklingsarbeidet.Bibliotekets strategi 2030 har medført flere organisasjonsutviklingsprosesser, og biblioteket er i kontinuerlig utvikling, både organisatorisk og teknologisk.

Vi ønsker å videreutvikle UB som en fleksibel organisasjon gjennom å ta i bruk innovative og kreative samarbeidsformer, på tvers av fag og profesjoner.Vi søker derfor en engasjert, nytenkende og dedikert leder som vil være sentral i den videre utviklingen av UBs organisasjon.Assisterende direktør deltar i UBs ledergruppe, rapporterer til bibliotekdirektøren og er dennes stedfortreder.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for virksomhetsstyring, økonomi og personal
 • Ansvar for HR-feltet ved UB
 • Ansvar for en helhetlig organisasjonsutvikling i samarbeid med UBs ledergruppe
 • Lede og videreutvikle sentrale stabsfunksjoner og UBs administrasjon
 • Bistå bibliotekdirektør i drift og utvikling av UB
 • Bidra til å videreutvikle et godt samarbeid med brukerne og resten av UiO
 • Andre oppgaver kan bli aktuelle

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå innen relevant fagområde. Relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring med personal- og økonomiansvar
 • Erfaring med ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • God forståelse for fremtidsrettede bibliotektjenester på et forskningsintensivt breddeuniversitet
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Tillitsskapende, lyttende og løsningsorientert
 • Strategisk tilnærming, utviklingsorientert, nysgjerrig og med god helhetsforståelse
 • Relasjonsbygger med god gjennomføringskraft
 • Evne til å motivere, engasjere og kunne stå i endringsprosesser over tid
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt på alle nivåer

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet, dokumenterte lederegenskaper, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som underdirektør i SKO 1059, innenfor et lønnsspenn mellom kr 948 900 – 1 053 300 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Bibliotekdirektør Randi Halveg Iversby, tlf. 90182818

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS