Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Prosjektkoordinator - Instituttadministrasjonen

Søknadsfrist: 31.08.2020

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Til å støtte Instituttadministrasjonen og ivareta sentrale arbeidsoppgaver, søkes det etter en proaktiv og serviceinnstilt koordinator. Stillingen er i første omgang en 2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Koordinatoren vil jobbe med sentrale driftsoppgaver på tvers av BIs institutter samt prosjektdeltakelse, utarbeide statistikker og oppfølging og rapportering på bakgrunn av disse.

Det nye eksamenssystemet WISEflow skal implementeres i organisasjonen i løpet av studieåret 2020/2021. Koordinatoren vil derfor det kommende året i all hovedsak jobbe med WISEflow gjennom deltakelse i prosjektet, være ansvarlig for opplæring av faglig- og administrativ stab i instituttene, være superbruker, testing ved release og oppdatering av rutiner to ganger årlig. Koordinatoren vil tilhøre konsulentgruppen og delta i gruppens møteforum. I tillegg vil koordinatoren bli en sentral informasjonskilde som samarbeider tett med konsulentgruppen og administrasjonssjefene.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektdeltakelse hvor WISEflow vil være hovedfokus. Instituttadministrasjonen representeres dessuten i flere prosjekter på BI. Koordinatoren vil etter hvert får en sentral rolle i flere ulike prosjekter.
 • Sentrale driftsoppgaver som gjøres likt på tvers av instituttene. Krever koordinering med konsulentgruppen. Dette gjelder særlig eksamensprosessen. Koordinere felles rutiner for problemstillinger som berører alle institutter, samt instituttadministrative oppgaver for Campus Bergen, Stavanger og Trondheim.
 • Oppfølging og rapportering gjennom å lage statistikker, analyser og sammenstille innspill til beslutningsgrunnlag og annen dokumentasjon. I tillegg vil koordinatoren være kontaktperson på vegne av alle instituttene inn mot eksamensadministrasjonen.

Ønsket bakgrunn/kvalifikasjoner:

 • Utdannelse fra høyskole/universitet
 • God IT-kunnskap og godt kjennskap til BIs systemer og arbeidsprosesser
 • Erfaring med instituttadministrativt arbeid og ikke minst samarbeid med faglig stab
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og ansvarsbevisst
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og effektivt

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • Arbeidssted Handelshøyskolen BI, campus Oslo i Nydalen.

Stillingen rapporterer til koordinerende Administrasjonssjef som nå er Kari-Mette Sætersdal og lønnes etter kvalifikasjoner.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no