Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Rådgiver - Sentral Studieadministrasjon

Søknadsfrist: 01.06.2020

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Det utlyses et tre-årig engasjement, 100% stiling som rådgiver i Sentral Studieadministrasjon som er en av fire avdelinger innunder Studiekvalitet. Studiekvalitet er BIs studieadministrative fagavdeling med ca 50 ansatte og består av Eksamensadministrasjon, Programadministrasjon, Sentral Studieadministrasjon og Stab.

Sentral studieadministrasjon bidrar sterkt i BIs utviklingsprosjekter. Det er derfor et behov for en ekstra ressurs for å sikre ivaretakelse av avdelingens driftsoppgaver. Engasjementets fokus er oppgaver knyttet til studiegjennomføring spesielt, saksbehandling, videreutvikling av arbeidsprosesser samt oppdatering av informasjon på intranett knyttet til dette.

Arbeidsoppgaver:

 • Permisjon, progresjon og utmelding fra studiene
 • Godskriving og fullføring av studier
 • Studentenes utdanningsplaner
  • kvalitetssikring av data i BIs studieadministrativt system (Banner)
  • kontinuerlig forbedring av rutiner knyttet til studiestedenes arbeid med utdanningsplaner
  • Oppdatering og produksjon av studiekontrakter
  • Opplæring av lokale studieadministrasjoner
  • Andre oppgaver i avdelingen etter behov
 • En viktig del av stillingen vil være å gi saksbehandlingsstøtte til BI sine studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger samt holde kurs og opplæring i de ulike arbeidsprosessene. For søkere med god studieadministrativ erfaring kan det også være aktuelt å delta i prosjekter.

Kompetansekrav/erfaring:

 • Høyere utdanning, minimum bachelornivå.
 • God kjennskap til utdanningssektoren og universitets- og høyskoleloven
 • Erfaring fra studieadministrative prosesser
 • Systemteknisk forståelse

Personlige egenskaper:

 • Arbeide selvstendig og i team
 • God gjennomføringsevne
 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Løsning- og utviklingsorientert
 • Helhetsforståelse og evne til å jobbe på tvers av organisatoriske skiller
 • God kommunikasjon og fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

Arbeidssted vil være Handelshøyskolen BI i Nydalen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Avdelingssjef Sentral Studieadministrasjon Anette Wigaard.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no