LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Koordinator - Avdelingen Student Experience

Søknadsfrist: 10.08.2022

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Er du systematisk, god til å organisere og vil bidra til at studenter opplever arbeidslivrelevans?

Avdelingen Student Experience har som mål å styrke studieopplevelsen til BIs heltidsstudenter og bidra til faglig trygge, engasjerte og attraktive kandidater. Vi samarbeider tett med både næringsliv, studenter og faglige enheter på BI for å kunne tilby relevante støttetilbud og arenaer for praksislæring.

Stillingen som koordinator har et spesielt ansvar for å bidra til arbeidslivsrelevans gjennom koordinering av tilbudet knyttet til BI Internship og BI Case Teams.

 • BI Internship er et studiepoenggivende valgkurs på bachelor og masternivå hvor studenten som del av sitt studieløp jobber med relevante oppgaver hos en bedrift/organisasjon, enten i Norge eller utlandet.
 • BI Case Teams er et ekstratilbud til studenter som vil lære å løse relevante og aktuelle case for næringslivet. Studentene settes sammen i lag og utfordres til å finne innovative og bærekraftige løsninger. Lagene konkurrerer nasjonalt og internasjonalt mot andre studentlag. Hvert år arrangerer BI sin egen internasjonale casekonkurranse hvor studentlag fra hele verden deltar.

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til at studenter opplever både mestring og arbeidslivsrelevans i sin tid som student på BI. Du vil bidra til at prosesser og planlagte aktiviteter knyttet til begge de nevnte områdene gjennomføres på en sømløs og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver:

 • BI Internship
  • Med studenten i fokus vil du bidra til et effektivt og sømløst opptak av studenter til valgkurset BI Internship samt videreutvikle prosessene knyttet til dette.
  • Koordinering av seleksjonsprosessen og kursaktiviteter i samarbeid med fagansvarlige og øvrig administrasjon.
  • Saksbehandling av søknader i tråd med opptakskrav og rutiner og oppfølging i BIs CRM-system.
  • Markedsføre valgkurset for BIs studenter og næringsliv i ulike kanaler, digitalt og fysisk.
  • Koordinere ulike type arrangementer i forbindelse med tilbudet, både digitale og fysiske.
 • BI Case Teams
  • Planlegge, koordinere og gjennomføre caseaktiviteter- og konkurranser i regi av BI med et spesielt ansvar for koordinering av BI International Case Competition.
  • Oppfølging av studenter som tar del i tilbudet BI Case Teams.
  • Oppfølging av eksterne næringslivspartnere.
  • Markedsføre tilbudet for BIs studenter i ulike kanaler, digitalt og fysisk.
  • Utvikle casetilbudet i samarbeid med BIs faglige ressurser og øvrige interessenter.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Minimum treårig universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Meget god systemforståelse og evne til ha oversikt i komplekse prosesser.
 • Meget god språkkompetanse og formidlingsevne, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk.
 • Meget gode kunnskaper i Excel og Power Point.
 • Ønskelig med erfaring i å jobbe i CRM-systemer.
 • Ønskelig med erfaring i å koordinere digitale og fysiske arrangementer.
 • Du er komfortabel med engelsk som arbeidsspråk.
 • Du er proaktiv og selvgående.
 • Du har gode samarbeidsevner.

Vi søker etter deg som har et sterkt ønske om å bidra positivt til studieopplevelsen til BIs heltidsstudenter. Du har god oversikt over egne oppgaver og prosesser og er trygg på digitale verktøy som kan benyttes som systemstøtte. Du trives i en back-office-funksjon samtidig som du ikke er redd for å representere BI overfor studenter og samarbeidspartnere, også ved større arrangementer.

Vi tilbyr:

 • En spennende og betydningsfull bransje i stadig utvikling.
 • En avdeling hvor kollegial støtte og samarbeid står sterkt.
 • Et levende og inspirerende arbeidsmiljø på campus Oslo.
 • En selvstendig rolle med mulighet til selv å forme arbeidshverdagen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS