Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Læringsdesigner / rådgiver

Søknadsfrist: 12.11.2019

Bibliotek og læringsressurser består av to bibliotekfaglige avdelinger og to avdelinger for undervisningsstøtte. Vi har en klar brukerorientering med kontinuerlig fokus på å utvikle tjenestene til beste for studenter, forelesere og forskningsmiljø. For informasjon om våre tjenester innen undervisningsstøtte, se https://www.bi.no/forskning/learninglab/

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

BIs strategi setter høye ambisjoner for fremtidig lærings- og undervisningspraksis hvor det skal leveres studier og kurs med høy kvalitet. Vi søker etter deg som brenner for å skape gode læringsopplevelser for BI sine studenter i tett samarbeid med faglig stab.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk rådgivning og veiledning av faglig stab i bruk av læringsteknologi, læringsaktiviteter og integrasjon av disse for å styrke gode læringsopplevelser for studentene.
 • Lede og implementere læringsdesign i program- og kursutviklingsprosjekter i samarbeid med faglig stab
 • Bidra i prosjekter og piloter
  • med utvikling og produksjon av digitale og analoge innholdselementer/læringsressurser
 • Bidra i prosjekter og piloter som fremmer innovasjon gjennom ny læringsteknologi og digital didaktikk

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet på mastergradsnivå innen pedagogikk eller tilsvarende. Relevant utdanning er ikke en forutsetning, men vi vil legge vekt på dokumentert erfaring med pedagogisk bruk av læringsteknologi, problembasert læring og fagdidaktikk
 • Erfaring fra arbeid og undervisning i høyere utdanning er en fordel, men ikke et krav.
 • Læringsdesign kan ha vært gjort i en annen kontekst enn høyere utdanning.
 • Erfaring med å arbeide i multi-disiplinert team, samt lede og designe workshops.
 • Oppdatert kunnskap og praktisk erfaring med læringsteknologi, læringsdesign og varierte undervisningsformer
 • Kunne vise til god gjennomføringsevne gjennom tidligere prosjekter/arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ og initiativrik, med evne til å ta eierskap i endrings- og utviklingsprosesser
 • Løsnings- og beslutningsorientert
 • Du må fungere godt i team og like et høyt arbeidstempo

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Læringsdesign og pedagogiske kompetanseutvikling og lønnes etter kvalifikasjoner.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no