Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Digital forretningsrådgiver / funksjonell analytiker

Søknadsfrist: 09.12.2019

Handelshøyskolen BI bruker store ressurser på å skape fremragende digitale brukeropplevelser og har høye ambisjoner for digitalisering både i undervisning og av virksomhetsprosesser. De som jobber hos oss gjør det fordi de vil utgjøre en forskjell for andre. Produktene vi lager og verktøyene vi jobber med blir brukt av over 20.000 studenter i et marked der konkurransen er knallhard. Raskt tempo, stor påvirkningskraft og endringsvilje er nøkkelord på vår arbeidsplass. Vi vil ha fornøyde ansatte, og tilbyr derfor en svært fleksibel og familievennlig arbeidshverdag med mulighet for gratis videreutdanning.

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Vi søker en digital forretningsrådgiver / funksjonell analytiker som vil ha en ledende rolle når det gjelder å videreføre effektivisering av virksomhetsprosesser og bruk av teknologi for å støtte våre ledere og ansatte.

Dette er deg!

Du har god erfaring fra stillinger som jobber i skjæringspunktet mellom virksomhet og systemutvikling. Du må være brennende engasjert i digitalisering og ha erfaring med digitalisering av virksomhetsprosesser, være løsnings- og utviklingsorientert og klare å transformere forretningsbehov til gode løsninger. Som digital forretningsrådgiver er du bindeleddet mellom brukerne og utviklerne og du skal sikre at forretningsbehovene kan «oversettes» til tekniske løsninger. Du har svært god teknisk forståelse og erfaring med implementering av nye tjenester i ERP-systemer, gjerne som prosjektleder. Du liker å kommunisere med ulike interesser og evner og utfordre og forankre beslutninger. Delingskultur og samhandling er dine varemerker. I tillegg til relevant utdannelse, snakker og skriver du flytende norsk og engelsk.

Hos oss vil du

Ha en sentral forvaltningsrolle i Digital enhet og jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og funksjonell studieadministrasjon. Du vil jobbe i nært samarbeid med brukerne og sørge for å innhente og koordinere brukerinnspill til videreutvikling. Stillingen spenner over forretningsrådgivning, virksomhetsdrift og systemutvikling og skal ivareta gode og helhetlige løsninger. Du vil jobbe som rådgiver på idéstadiet ved behov for nye tjenester som skal understøtte forretningsbehov og delta hele veien frem til implementert løsning.

Dine arbeidsoppgaver

  • Funksjonell analytiker for BIs studieadministrative portefølje. Sikre at porteføljen på en helhetlig måte understøtter BIs virksomhetsprosesser og bidrar effektivt til BIs langsiktige måloppnåelse.
  • Ivareta systemeieransvar for den studieadministrative porteføljen. Fasilitere brukerforum og forvalte porteføljen. I nært samarbeid med brukerne identifisere behov og strukturere krav for videreutvikling av ny funksjonalitet. Nært samarbeid med aktuelle leverandører.
  • Ta en ledende rolle i å identifisere behov, vurdere løsninger og utarbeide funksjonelle spesifikasjoner for systemutviklingen. Delta i å teste og implementere utviklede løsninger. Besørge brukerveiledninger, support og opplæring i samarbeid med superbrukere.
  • Sørge for at BIs studentmasterdata forvaltes og utvikles helhetlig og koordinert på tvers av systemene, samt sikre at systemene er i samsvar med relevant lovgiving (GDPR).

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Mulighet for deltagelse på BIs kurs og studier.
  • Spennende jobb i et aktivt og interessant digitalt fagmiljø med stor samfunnsmessig betydning
  • Lønn etter kvalifikasjoner og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

På Handelshøyskolen BI får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.

Stillingen rapporterer til leder for Master Systems & Analytics, Marianne Schei. Teamet er tverrfaglig og består av analytikere, arkitekter og utviklere. Arbeidsstedet vil være Campus Oslo (Nydalen) og det er ønskelig med en snarlig tiltredelse.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no