Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

PhD stipend

Søknadsfrist: 15.09.2019

Nye gjennomføringsmodeller basert på tettere samarbeid mellom aktørene i et prosjekt står høyt på den strategiske agendaen i bygg- og anleggsnæringen (BA). Slike modeller regnes som en av de viktigste virkemidlene for å skape en mer effektiv, innovasjons- og konkurransedyktig næring.

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI lyser nå ut et PhD stipend i nye gjennomføringsmodeller i BA-næringen, med særlig vekt på Integrert Prosjektleveranse (Integrated Project Delivery). Dette er en ny gjennomføringsmodell i Norge som nå prøves ut bl.a. ved den nye sykehusutbyggingen i Tønsberg og av Nye Veier. Stipendet finansieres av Nye Veier og Veidekke.

PhD studiet skal primært fokusere på hva som kreves for å implementere slike nye modeller og effekter av disse. Relevante temaer her vil være endring i strategi, ledelse, organisering, innkjøp, arbeidspraksis og kompetanse.

Kandidaten tas opp på BIs doktorgradsprogram med spesialisering i strategi, entreprenørskap, og innovasjon, og vil ha sitt arbeidssted ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Kandidaten vil være tilknyttet BIs Senter for byggenæringen ved samme institutt. Kandidaten vil bli en del av et godt og internasjonalt fagmiljø, med muligheter for faglig utvikling og videre akademisk karriere.

Søkere må oppfylle BIs krav til PhD opptak. Søkere som skal levere masteroppgave innen september 2019 med karakteren B eller høyere, kan også vurderes. BI søker en kandidat som kan bidra på nasjonale og internasjonale arenaer med forskning og publikasjoner. Dette er i tråd med BIs visjon om å bli en av Europas ledende forskningsbaserte handelshøyskoler. I tillegg, vil personlig egnethet og motivasjon for stillingen legges vekt. Søkere må kunne og/eller forstå norsk.

Følgende må legges ved søknaden din:

PhD stillinger er 4-årige på BI, og inkluderer 25% undervisningsplikt e.l. Kandidaten vil tiltre i stillingen i fjerde kvartal av 2019. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis og leder av Senter for byggenæringen, Lena E. Bygballe, og/eller instituttleder Randi Lunnan ved Institutt for strategi og entreprenørskap.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no