LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Midlertidig engasjement som høyskolelektor / førstelektor i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 15.06.2022

Handelshøyskolen BI

Campus Trondheim er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Trondheim tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1800 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

Handelshøyskolen BI er en forskningsbasert utdanningsinstitusjon som er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI Campus Trondheim er det en ledig 100 % midlertidig engasjement i ett år (med mulighet for forlengelse), som høyskolelektor/førstelektor i samfunnsøkonomi. Stillingen vil være tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi.

Vi søker en allsidig person som kan forelese et bredt spekter av kurs på bachelornivå innen samfunnsøkonomi og kvantitative metoder.

For stilling som høyskolelektor/førstelektor kreves minimum mastergrad eller tilsvarende. I stillingen inngår også veiledning av studenter, deltagelse i pedagogisk utviklingsarbeid samt sensur. Kandidaten som skal tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner. God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk tillegges vekt. Dokumentert faglig formidling vil telle positivt.

Ved Handelshøyskolen BI ønsker vi ansatte med ulik bakgrunn til pedagogiske stillinger og søkere med doktorgrad oppfordres til å søke.

Det forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Kandidaten skal ta aktiv del i BIs akademiske miljø både innenfor undervisning, forskning og forskningsformidling. Kandidaten må ha svært gode pedagogiske evner og en genuin interesse for studentene. Undervisningen vil foregå både på norsk og engelsk slik at kandidaten derfor må beherske begge språk godt.

BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning og/eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Direktør ved campus Trondheim Asgeir Opland, telefon 93201655 eller Instituttleder Tommy Sveen, telefon 92062464.

Vennligst send inn elektronisk følgende dokumenter:

  • Søknad
  • CV
  • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
  • Annen dokumentasjon som kan være av betydning for bedømming av kompetansenivå

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS