Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Høyskolelektor i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 31.05.2020

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig et 2-årig vikariat som høyskolelektor i samfunnsøkonomi. Grunnet stort undervisningsbehov, vil det være ønskelig at aktuell kandidat ansettes med virkning fra august 2020. Stillingen vil være tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi.

Vi søker en allsidig samfunnsøkonom som kan forelese i et bredt spekter av kurs innen samfunnsøkonomi. Ved Handelshøyskolen BI gir vi forskningsbasert undervisning og doktorgrad er derfor en fordel.

Den aktuelle kandidaten forventes å bidra til at BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Kandidaten skal ta aktiv del i BIs akademiske miljø både innenfor undervisning og forskningsformidling. Kandidaten må ha gode pedagogiske evner og en genuin interesse for studentene. Undervisningen vil foregå både på norsk og engelsk slik at kandidaten derfor må beherske begge språk godt.

BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving.

Stillingen er underlagt Handelshøyskolen BIs til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordning, og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning og/eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Kari-Mette Sætersdal, Administrasjonssjef, telefon 97659483 eller
  • Instituttleder Tommy Sveen, telefon 46410097

Vennligst send inn elektronisk følgende dokumenter:

• Søknad

• CV

• Vitnemål fra høyeste oppnådde grad

• Vitenskapelige arbeider og pedagogiske formidlingsartikler (inntil 5 arbeider)

• Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner

• Annen dokumentasjon som kan være av betydning for bedømming av kompetansenivå

Husk at alle vedleggene må lastes opp samtidig med søknaden i Easycruit.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no