LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førstelektor / Høyskolelektor, eventuelt Førsteamanuensis i finans (Oslo)

Søknadsfrist: 26.02.2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI søker å ansette i en stilling som Førstelektor/Høyskolelektor i finans vedInstitutt for finans, Campus Oslo. Det vil også bli vurdert å ansette til stilling som førsteamanuensisdersom det kommer kvalifiserte søkere.

Institutt for finans bidrar med å utvikle fagområdet finans gjennom undervisning og forskning. Vibidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av finans. Instituttet har ansvarfor undervisningen i programmer på alle nivåer—Bachelor-, Master-, Etterutdanning- ogDoktorgradsnivå. Vi har en stor gruppe svært aktive forskere. Instituttet arrangerer hvert år ettrettitalls forskningsseminarer der noen av verdens fremste forskere innenfor finans presenterer sinforskning. Tilsvarende presenterer våre forskere sine forskningsresultater på vitenskapeligekonferanser i utlandet og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.Instituttet har en bevisst strategi på fortrinnsvis å publisere i de fremste internasjonalevitenskapelige tidsskriftene.

Jobbeskrivelse og forventninger

Forskning

Instituttet har store ambisjoner på vegne av alle som ansettes og er ansatt i stillinger medforskningsplikt. Søkere til stilling som førsteamanuensis må derfor tilfredsstille samme krav som vistiller til ansatte i innstegsstillinger som søker opprykk til fast stilling som førsteamanuensis. Detteinkluderer krav til publisering av meritterende forskning innenfor en seksårsperiode etter atdoktorgraden er tildelt. Våre krav til opprykk fra en innstegsstilling beskriver en kandidat som harpublisert flere artikler i de beste akademiske tidsskriftene innenfor finans og samfunnsøkonomi, somer en svært aktiv forsker, har et internasjonalt nettverk, presenterer forsking på gode konferanser ogblir invitert til å presentere forskning ved andre akademiske institusjoner. Søkere kan få en merdetaljert beskrivelse av kravene ved å henvende seg til instituttleder ved institutt for finans.

Undervisning

Den som ansettes i stillingen forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig ogpedagogisk kvalitet og derigjennom bidra til å utvikle våre studenters faglige kompetanse ogferdigheter. Undervisningen skal være forskningsbasert og ha praktisk relevans for arbeidslivet.Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingeninnenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. BI har vedtatt krav tilutdanningskompetanse for faglig ansatte i fast stilling. Som et minimum skal den som ansettes hakompetanse tilsvarende mål om læringsutbytte i BIs pedagogiske grunnkurs. Til stillingen somførsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.Instituttet har ansvaret for et stort Bachelor program i finans. Mye av forelesningene i detteprogrammet foregår på norsk. Søkerne må derfor kunne forelese på norsk ved ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

Pedagogiske stillinger:

• Faglig relevant mastergrad (5 år).

• Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.

• Bred erfaring med undervisning og veiledning innenfor fagområdet finans.

• Søkere til stillingen som førstelektor må fortrinnsvis ha forskningskompetanse og vi ønsker søkere med doktorgrad velkommen.

Vitenskapelig stilling:

• Doktorgrad i relevant fagområde.

• Det kreves en betydelig akademisk produksjon utover en Ph.D (se avsnitt «Forskning»ovenfor).

• BI krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikkevitenskapelige nivået.

Det vi kan tilby

Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler. Institutt for finans har et sværtaktivt og støttende forskningsmiljø. Den som ansettes vil få kollegaer fra mer en 20 forskjelligenasjoner. BI tilbyr markedsbasert lønn, medlemskap i BIs pensjonsordning og betydelig publiserings-godtgjørelse.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter ogspesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

• Søknadsbrev

• CV og publikasjonsliste

• Vitnemål fra høyeste oppnådde grad

• Vitenskapelige arbeider (hvis relevant, inntil 15 arbeider)

• Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner

• Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 26.februar 2024. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon.Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner atkandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevnereller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjonMer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Øyvind Norli, Instituttleder, telefon46410514, oyvind.norli@bi.no.

For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk www.bi.no.

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE:www.bi.no

Powered by Labrador CMS