Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis i Organizational Behaviour - campus Bergen

Søknadsfrist: 01.06.2020

Handelshøyskolen BI

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 2400 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 10 forskjellige bachelorprogrammer. Fagstaben ved campus Bergen består av 17 fulltidsstillinger fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Førsteamanuensis i Organizational Behaviour ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen

Ved Handelshøyskolen BI, campus Bergen, er det ledig stilling som førsteamanuensis i ledelse/organisasjonsatferd.

Stillingen krever norsk doktorgrad eller tilsvarende innenfor fagområdet. De som tilsettes bør primært drive forskning og ha kompetanse innenfor ledelsesfaglig relevante problemstillinger. Det søkes kandidater med bred metodisk kompetanse. Stillingen krever at søkerne har relevant forskningserfaring og internasjonal orientering innenfor disse emneområdene. Aktuelle kandidater må ha gjennomført selvstendig forskning og publisering i internasjonale tidsskrift også etter fullført doktorgrad. Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også kunne tas hensyn til. I tillegg vil bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Stillingen er faglig knyttet til Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Instituttet tilbyr utdanning innen organisasjonspsykologi og ledelse på bachelor-, master- (Master of Science, Executive Master of Management) og doktorgradsnivå. Ved campus Bergen er det aktuelt med undervisning og veiledning på bachelor og master nivå, men det kan også være aktuelt med undervisning på andre typer utdanningstilbud. BI søker personer med god evne til å formidle kunnskaper og forskningsresultater til våre studenter. Kandidaten må beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

BI ønsker å styrke sin internasjonale profil, og utenlandske kandidater oppfordres til å søke. Det vil forventes at den som tilsettes, lærer norsk språk innen to til tre år. Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter Statens lønnsregulativ.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Handelshøyskolen BI ved direktør BI Bergen Elisabeth A. Seim, tlf: 98251612

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider, kopier av inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes separat i fire eksemplarer. Dette stiles til Rektor og sendes Handelshøyskolen BI, ved Personalavdelingen, Nydalsveien 37, 0442 Oslo.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Søknadsfrist 1. juni 2020.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no