LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor / førsteamanuensis i rettsvitenskap / eiendomsmegling - Bergen

Søknadsfrist: 10.08.2021

Handelshøyskolen BI

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 3000 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 9 ulike bachelorprogrammer og 1 Master of Science program med 2 ulike majorer. Fagstaben ved campus Bergen består av 21 fulltidsstillinger og 2’er fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, campus Bergen, er det ledig en fast stilling som høyskolelektor/førsteamanuensis i rettsvitenskap/eiendomsmegling.

Det er spesielt behov for kompetanse innen eiendomsmeglings og -utviklingsfag, og både kandidater med juridisk eller annen bakgrunn på master- eller doktorgradsnivå kan søke. Stillingen er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Praktisk erfaring med eiendomsmegling eller -utvikling, vil bli tillagt vesentlig vekt.

Stillingen som høyskolelektor er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen. Eventuelle kandidater med doktorgrad som søker tilsetting som førsteamanuensis vil også ha forskningsplikt til stillingen.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. For førsteamanuensisstilling kreves doktorgrad. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Handelshøyskolen BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor det juridiske fagområdet vil bli tillagt vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk.

Søknadsfrist: 15.06.2021

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS