LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis / høyskolelektor i eiendomsmegling / rettsvitenskap

Søknadsfrist: 15.02.2022

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen Bl er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/høyskolelektor i eiendomsmegling/rettsvitenskap.

Det er spesielt behov for kompetanse innen eiendomsmeglings- og eiendomsutviklingsfag, men det kan være aktuelt a tilsette person med bachelor i eiendomsmegling under forutsetning av at vedkommende i løpet av en treårsperiode forplikter seg til a gjennomføre et masterprogram ved Bl. Kandidater med juridisk eller annen bakgrunn på master- eller doktorgradsnivå kan også søke. Praktisk erfaring med eiendomsmegling eller eiendomsutvikling vii bli tillagt vesentlig vekt. Stillingen er tilknyttet lnstitutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen Bl.

Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen. Eventuelle kandidater med doktorgrad som søker tilsetting som førsteamanuensis må også forvente undervisning og veiledning på masternivå.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. For f0rsteamanuensisstilling kreves doktorgrad. For stilling som høyskolelærer kreves bachelor i eiendomsmegling og at vedkommende i løpet av en treårsperiode forplikter seg til a gjennomf0re et masterprogram på Bl. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vii tillegges stor vekt.

Handelshøyskolen Bl vii legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor det juridiske fagområdet vii bli tillagt vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk bade skriftlig og muntlig. Undervisningen i eiendomsmeglings- og eiendomsutviklingsfag foregår på norsk. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar, aktivt i det faglige miljøet ved lnstitutt for rettsvitenskap og styring.

Stillingen er knyttet til Bis kollektive pensjonsavtale og lånnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen Bl forbeholder seg retten til ikke a tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fas ved henvendelse til:

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk.

Søknadsfrist: 15.02.2O22.

Send søknad

Powered by Labrador CMS