Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis / høyskolelektor i kommunikasjon med vekt på digitalisering

Søknadsfrist: 31.08.2020

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, campus Trondheim, er det ledig stilling som førsteamanuensis/høyskolelektor i kommunikasjon med vekt på digitalisering. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Trondheim, og vil være faglig tilknyttet Institutt for kommunikasjon og kultur.

Stillingen som førsteamanuensis krever doktorgrad eller tilsvarende innenfor fagområdet. Ved stilling som høyskolelektor kreves Master of Science-grad eller tilsvarende innenfor fagområdet.

Vi søker derfor en kandidat med forsknings- og undervisningskompetanse innenfor noen av følgende fagområder:

• Digital kommunikasjon i arbeidsliv og organisasjoner (samarbeidsflater, kommunikasjonskanaler, sosiale medier)

• Kommunikasjon og teknologi (applikasjoner, algoritmer, plattform og mobil)

• Sosiale medier (innhold, spredning og nettverkskommunikasjon)• Digital markedskommunikasjon og public relations (stakeholder-relasjoner, herunder customer relations management, SEO, webanalyse og automatisering)

Det er forventet at kandidaten skal kunne undervise og veilede studenter på master- og bachelornivå, samt bidra til forskning og/eller pedagogisk utviklingsarbeid. For tilsetting som førsteamanuensis vil arbeidet være knyttet til forskning og publisering.

Kvalifikasjonskrav:

• Relevant doktorgrad. For høyskolelektor kreves relevant Master of Science eller tilsvarende

• Vitenskapelige publikasjoner innen kommunikasjon/digital kommunikasjon

• Dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner, pedagogiske ferdigheter og bred undervisningserfaring innen feltet

• Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig svært godt

Ved vurdering og rangering blir det lagt vekt på:

• Utdanning og/eller forskningserfaring innen digital kommunikasjon

• Relevante vitenskapelige publikasjoner de siste tre-fem årene

• Praksisnær arbeidserfaring

• Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå

• Gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i tverrfaglige fellesskap

• Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også kunne tas hensyn til. I tillegg vil det bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Handelshøyskolen BI Campus Trondheim tilbyr utdanning bl.a. innen digital kommunikasjon og markedsføring på bachelornivå. Undervisning, veiledning av studenter samt sensur inngår i stillingen. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges vekt.

Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesing eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved:

  • Instituttleder Gillian Warner-Søderholm, tlf. 464 10 697, eller
  • Direktør ved campus Trondheim Asgeir Opland,tlf 932 01 655

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Søknadsfrist 31. august

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no