LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førstelektor / Høyskolelektor, eventuelt Førsteamanuensis i finans (Campus Bergen)

Søknadsfrist: 26.02.2024

Handelshøyskolen BI

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 3000 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 9 ulike bachelorprogrammer og 1 Master of Science program med 2 ulike majorer. Fagstaben ved campus Bergen består av 21 fulltidsstillinger og 2’er fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI søker å ansette i en stilling som Førstelektor/Høyskolelektor i finans ved Campus Bergen, institutt for finans. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet Campus Bergen, og vilsamtidig være tilknyttet institutt for finans ved campus Oslo. Det vil også bli vurdert å ansette tilstilling som førsteamanuensis dersom det kommer kvalifiserte søkere.

Institutt for finans bidrar med å utvikle fagområdet finans gjennom undervisning og forskning. Vibidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av finans. Instituttet har ansvarfor undervisningen i programmer på alle nivåer—Bachelor-, Master-, Etterutdanning- ogDoktorgradsnivå. Vi har en stor gruppe svært aktive forskere. Instituttet arrangerer hvert år ettrettitalls forskningsseminarer der noen av verdens fremste forskere innenfor finans presenterer sinforskning. Tilsvarende presenterer våre forskere sine forskningsresultater på vitenskapeligekonferanser i utlandet og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.Instituttet har en bevisst strategi på fortrinnsvis å publisere i de fremste internasjonalevitenskapelige tidsskriftene.

Jobbeskrivelse og forventninger

Den som ansettes i stillingen forventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig ogpedagogisk kvalitet og derigjennom bidra til å utvikle våre studenters faglige kompetanse ogferdigheter. Undervisningen skal være forskningsbasert og ha praktisk relevans for arbeidslivet.Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingeninnenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. BI har vedtatt krav tilutdanningskompetanse for faglig ansatte i fast stilling. Som et minimum skal den som ansettes hakompetanse tilsvarende mål om læringsutbytte i BIs pedagogiske grunnkurs. Til stillingen somførsteamanuensis, kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Campus Bergen har en aktiv forskningsgruppe i finans. Vi forventer at kandidater engasjerer seg inasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og jevnlig publiserer i gode tidsskrifter.

Campus Bergen vil fra høsten 2024 tilby alle tre årene i Bachelor i finans. Flere av kursene i Bachelor ifinans foreleses på norsk. Den som ansettes må derfor kunne forelese på norsk ved ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

Pedagogiske stillinger:

• Faglig relevant mastergrad (5 år).

• Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.

• Bred erfaring med undervisning og veiledning innenfor fagområdet finans.

• Søkere til stillingen som førstelektor må fortrinnsvis ha forskningskompetanse og vi ønskersøkere med doktorgrad velkommen.

Vitenskapelige stillinger:

• Doktorgrad i relevant fagområde.

• Etablert forskningsnivå av topp kvalitet innenfor finans og i henhold til stillingsnivået.

• BI krav til utdanningskompetanse i henhold til myndighetenes bestemmelser og det spesifikkevitenskapelige nivået.

Det vi kan tilby

Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler. Campus Bergen og Institutt forfinans har et svært aktivt og støttende forskningsmiljø. BI tilbyr markedsbasert lønn, medlemskap i BIspensjonsordning og betydelig publiserings-godtgjørelse.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter ogspesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

• Søknadsbrev

• CV og publikasjonsliste

• Vitnemål fra høyeste oppnådde grad

• Vitenskapelige arbeider (hvis relevant inntil 15 arbeider)

• Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner

• Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 26. februar 2024. Arbeider kan ikke leveres etter fristen.

Kvinner oppfordres til å søke. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon.Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner atkandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevnereller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Øyvind Norli, Instituttleder, telefon46410514, oyvind.norli@bi.no

For mer informasjon om avdelingen og skolen besøk www.bi.no.

Søk her

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS