Stilling:

DIREKTØR EXECUTIVE PROGRAMMER

SØKNADSFRIST: 02.01.2019

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa som leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Etter- og videreutdanningsmarkedet er i rask endring. Digitalisering intensiverer den internasjonale konkurransen, samtidig som behovet for livslang læring øker. BI Executive (etterutdanningsdivisjonen) møter markedsendringene offensivt og forsterker satsningen på programmer som møter markedets behov.

Direktør Executive programmer

Har du gode evner til å utvikle medarbeidere i en bransje i endring? Vil du markedsorientere BIs portefølje av Executive-programmer?

Executive programmene skaper et solid økonomisk fundament for BI. En markedsrelevant og attraktiv portefølje skal videreutvikles i samarbeid med Dean Executive. Stillingen har i tillegg til dette ansvar for gjennomføring av divisjonens kurs og programmer på bachelor- og masternivå, samt programmer uten studiepoeng. Utvikling av samarbeid og allianser, digitalisering og nye distribusjonsformer vil være sentrale oppgaver. En kritisk suksessfaktor er høy studenttilfredshet, både digitalt og på campus.

Ansvar

 • Overordnet ansvar for å utarbeide business cases, drive markedsnær og agil produktutvikling i samarbeid med Dean Executive og faglige ansvarlige.
 • Ansvarlig for løpende produktforbedringer
 • Utvikle samarbeid og allianser
 • I samarbeid med markedsavdelingen, bidra med analysebasert innsikt for å tilby en portefølje som møter markedsbehov
 • Sikre vertskapsrollen for administrativ gjennomføring av programmene

Ønsket kompetanse

 • Solid ledererfaring, med dokumenterte resultater på prosessforbedringer og resultatvekst
 • Endringsledelse - evne til å lede medarbeidere inn i nye oppgaver og bygge ny kompetanse i enheten
 • Ønskelig med innsikt i etter- og videreutdanningsmarkedet for høyere utdanning
 • Kunde-/ studentfokus. Erfaring med og vilje til å sette seg inn i studentenes behov.
 • Utdanning på masternivå

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper; Trygg og stødig leder med evne til både å lytte, ta inn andres perspektiver og samtidig være tydelig og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner og erfaring med samarbeid på tvers av fagfelt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kommersiell og innovativ
 • Målrettet med analytisk tilnærming

Søknad og CV registreres elektronisk senest 2. januar 2019.

Send søknad

HJEMMESIDE: www.bi.no

KONTAKTPERSONER:

 • EVP BI Executive, Lise Hammergren, mob: +47 46 41 04 25
 • Senior adviser, Anne Zimarseth Lenæs, mob: +47 46 41 06 43