Stilling:

Spesialkonsulent II med kompetanse innenfor forskning

Søknadsfrist 13. november 2018

Bli kjent med OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN

Barne- og familieetaten

Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksavdelingen har ansvaret for å tilby barneverntiltak for barn og ungdom som skal flyttes utenfor hjemmet, for rekruttering og opplæring av fosterhjem, drift av Barnevernvakten, Juridisk kontor samt Seksjon for kvalitet og kompetanse. Barnevernavdelingen ivaretar driften av etatens institusjoner og andre barneverntiltak. Bolig- og avlastningsavdelingen tilbyr avlastning til foreldre med barn som har funksjonsnedsettelse. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Ønsker du å bidra til økt forskningskompetanse i Barne- og familieetaten? Seksjon for kvalitet og kompetanse ble opprettet høsten 2017. Seksjonen har 8 stillingshjemler og skal bidra til utvikling av kompetanse internt og ut mot bydelenes barneverntjenester. Vi har ledig en av to stillinger som har ansvar for systematisering av utviklingsarbeidet gjennom analyse, statistikk og praksisnær forskning.

Arbeidsoppgaver

· Utvikle, planlegge og gjennomføre kompetanseutviklende tiltak i samarbeid med avdelinger og tjenestesteder

· Samarbeid med forskningsmiljøer, aktuelle høyskole/universitet og kompetansesentre

· Utarbeide søknader om forskningsmidler

· Skrive og publisere artikler

· Ansvar for planlegging og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot barneverntjenestene og etatens egne tiltak

Kvalifikasjoner

· Relevant høyskole/universitetsutdanning med mastergrad. Det er ønskelig med doktorgrad innen samfunnsvitenskapelige fag

· Erfaring fra å innhente, vurdere og sammenstille forskningsbasert kunnskap

· Kunnskap i bruk av kvalitativ metode

· Erfaring fra undervisning/foredragsvirksomhet Det er ønskelig med:

· Interesse / erfaring i arbeid med metodetriangulering eller "mixed methods"

· Kunnskap om barnevernets organisering i Oslo kommune

· Kjennskap til Barne- og familieetatens fag- og ansvarsområde

Egenskaper

· Vi ønsker en initiativrik og selvstendig person med nysgjerrighet og analytisk tilnærming til fagfeltet. Personen som tilsettes må ha meget god skriftlig fremstillingsevne, gode presentasjons- samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

· Stillingsbrøk: 100%

· En spennende stilling med mulighet for å bidra til utvikling av barnevernet i Oslo

· Hyggelige lokaler i Oslo sentrum

· Gode forsikrings- låne- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring

· Lønnstrinn 52 i Oslo kommunes regulativ (p.t. kr. 663 400,-) per år.


Søk på stillingen her