Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Overingeniør / avdelingsingeniør innen data

Søknadsfrist: 31.03.2020

Ved Institutt for mikrosystemer er det ledig fast stilling som Overingeniør/avdelingsingeniør innen data

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som overingeniør eller avdelingsingeniør innen data.

Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Institutt for mikrosystemer ønsker å styrke kompetansen innenfor drift av instituttets datalaber og datasystemer i tillegg til å være med på laboratorier og støtte opp under den praktisk undervisningen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Drift, oppsett og vedlikehold av datamaskiner, servere, laboratorier og lager
 • Budsjettansvar for laboratoriene
 • Innkjøp, drift, vedlikehold og oppsett av utstyr
 • Delta i utvikling og gjennomføring av laboratorieøvelser, samt yte praktisk veiledning i studentenes gjennomføring av øvelser
 • Gi støtte til studenter i ulike prosjekter, typisk bachelor- og masterprosjekter
 • Yte støtte til andre formål der det er behov for laboratoriearbeid innen data og/eller elektronikk

Kvalifikasjoner

 • God generell IT-kompetanse innenfor hardware og Software
 • Kunnskap om drift innenfor et eller flere av områdene: Windows, Linux, nettverk og lagring
 • Kunnskap om automatisering av driftsoppgaver og utrulling av operativsystem og annen Software
 • Dokumentasjon av tjenester og rutiner
 • Ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole innenfor data, minimum tilsvarende bachelor og relevant praksis
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Ønskelig med kunnskaper innen sikkerhet i applikasjoner

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Selvstendig, strukturert og kan arbeide alene og i team
 • Like å jobbe med ny teknologi og tilegne seg ny kunnskap

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Overingeniør (SKO 087): NOK 504 700 - 615 900 per år eller Avdelingsingeniør (SKO 1085): NOK 449 300 - 523 200 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen