Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør ved Avdeling for farmakologi

Søknadsfrist: 02.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vi har for tiden et ledig vikariat (6 måneder) som avdelingsingeniør SKO 1085 i forskningsgruppen Alzheimers sykdom / nevrofarmakologi (gruppeleder Prof. Lars Nilsson), ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for Farmakologi.

Forskningsgruppen, som er lokalisert ved Rikshospitalet, studerer molekylære mekanismer involvert i nevrodegenerative prosesser ved Alzheimers sykdom. Vi arbeider med nye sykdomsbiologiske funn relatert til enkelte mekanismer av medfødt immunitet og lipidbiologi. I forskningen benytter vi celle- og dyre-baserte modeller av sykdommen og vi har i løpet av de siste årene hatt relativt omfattende samarbeid med kliniske forskningsgrupper.

Avdeling for farmakologi er organisert i 8 forskningsgrupper med rundt 40 universitets- og sykehusansatte, og disponerer avansert vitenskapelig utstyr og har tilgang til en rekke spesialiserte kjernefasiliteter ved UiO og OUS. Vi kan tilby arbeid i et moderne, entusiastisk og internasjonalt forskningsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Den utlyste stillingen vil være rettet mot utvikling og bruk av metoder innen forskningsgruppens arbeidsområde, for tiden hovedsakelig knyttet opp mot:

 • Cellebiologiske metoder, bl.a. steril cellekulturarbeid, arbeid med primære celler og cellelinjer
 • Biokjemiske metoder bl.a. reporter assay, reseptor binding
 • Immunologiske metoder, bl.a. farging med antistoffer og ELISA, flow cytometri
 • Molekylærbiologiske metoder, bl.a. PCR, genotyping, arbeid med rekombinant DNA og Western blotting
 • Arbeid med forsøksdyr
 • Opplæring av studenter i teknikker som benyttes i forskningsgruppen
 • Ansvar for instrumenter og bistand til innkjøp av varer til laboratoriet kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innenfor molekylærbiologi eller cellebiologi. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring for stillingens arbeidsoppgaver
 • FELASA-C lisens for dyre-eksperimentelt arbeid
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Gode engelsk-kunnskaper muntlig og skriftlig

Kjennskap til forskningsområdet vil kunne være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker en motivert og dyktig medarbeider som

 • Er nøyaktig, strukturert og ansvarlig
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Er fleksibel og arbeider godt både selvstendig og i team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Deltakelse i et velfungerende, ambisiøst og internasjonalt forskningsmiljø
 • Årslønn som avdelingsingeniør stillingskode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 449.300 og kr 504.700, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Ansettelse i en IA-bedrift
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester,
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til:

Spørsmål vedr. registrering av søknad og rekrutteringsprosess rettes til personalrådgiver Erlend Huglen, tlf. 22 84 46 91, e-post: [email protected]

Søk på stillingen