Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør - Enhet for Helsevitenskapelig pedagogikk (HELP)

Søknadsfrist: 03.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Vil du jobbe med utvikling av teknisk strukturer for e-læring?

Om stillingen

Enhet for Helsevitenskapelig pedagogikk (HELP) ved det medisinske fakultet søker etter medarbeider til fast stilling, innenfor området medisinsk informatikk og e-læring.

Vi utvikler teknologi som støtter integrasjonen av e-læring, medisin/helsevitenskap og pedagogikk for Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo, med stor vekt på systemer for e-læring, formativ og summativ digital testing og blandet undervisning for studenter ved fakultetet. Målet er å sikre et robust drifts- og utviklingsmiljø for e-læringssystemer i tett samarbeid med UiOs sentrale grupper for IT-drift og ledelsen ved Medisinsk fakultet. Videre arbeider vi for å utvikle fremragende læringsmiljø med integrert fysisk og digitale undervisningsmuligheter for studenter ved fakultetet.

Teknisk personale bidrar i hele prosessen fra operasjonalisering av læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser via valg av pedagogisk profil og didaktisk strategi, utvikling og implementering av IT rammeverk og applikasjoner til psykometriske analyser av testresultat og evaluering av nytte-effekter. Vi består av medarbeidere med teknologisk-, administrativ- og vitenskapelig kompetanse. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver er å utvikle og drifte gruppens tekniske strukturer for e-læringsinnhold, formative og summative tester og andre driftssystemer som faller inn under gruppens virkeområde. Arbeidsoppgavene vil være primært knyttet til frontend-utvikling for de ulike funksjonene, samt å sikre generell teknisk drift.

Kvalifikasjonskrav 

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Stillingen krever bred kompetanse i generell programmering med vekt på frontend-utvikling, som Javascript, GraphQL og web generelt inkludert de mest sentrale web-API-er
 • Kompetanse i skytjenester som AWS og Oracle
 • Kompetanse til å drifte gruppens tekniske strukturer
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra universitet- og høyskolesektoren eller helsesektoren
 • Erfaring med digitale læringssystemer inkludert generelle formater for e-læring og formative/summative funksjoner

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • Interesse i å lære

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Relevante kurs og aktuelle sertifiseringer
 • Lønn som avdelingsingeniør, stillingskode 1085, fastsettes etter individuell vurdering og avhengig av kompetanse innenfor et spenn mellom kr 548 600 - 635 400 (ltr 56-65)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for å ta etterutdanning og sertifisering etter avtale

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS