Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør - Kjemisk institutt

Søknadsfrist: 10.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen.

Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

Om stillingen

Fast stilling som avdelingsingeniør ved Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet er for tiden organisert i sju forskningsseksjoner i tillegg til et eget skolelaboratorium og har en sentral rolle i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) og universitetets satsing innen livsvitenskap.

Vi søker en medarbeider med gode kjemikunnskaper og interesse for kjemisk instrumentering. Gode samarbeidsevner er en forutsetning.

Stillingen tilhører Kjemisk institutts fellesressurser og er organisert under Massespektrometrilaboratoriet ved Seksjon for teoretisk kjemi. Stillingsinnehaveren kan pålegges noe forefallende arbeid ved instituttet (f.eks. i samband med bestilling og fylling av flytende nitrogen og flytende helium).

Kjemisk institutt vil om noen år flytte inn i nybygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap. Stillingenes innhold og organisasjonsmessige plassering vil kunne bli endret som en følge av dette. Stillingsinnehaveren kan også pålegges andre oppgaver ved instituttet dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Arbeidsoppgaver

Massespektrometrilaboratoriet ved Kjemisk institutt har for tiden en utstyrspark som består av fire ulike massespektrometre, hvorav to benyttes til analysetjenester for studenter og ansatte ved Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt og for eksterne oppdragsgivere. Følgende arbeidsoppgaver er knyttet til stillingen:

 • Utføre massespektrometriske analyser for instituttets studenter og ansatte
 • Loggføring, rapportering og lagring av analyseresultater
 • Enklere vedlikehold av laboratoriets instrumenter og utstyr
 • Bidra til opplæring i bruk av laboratoriets instrumenter til studenter og ansatte ved instituttet

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha naturvitenskapelig eller teknologisk utdannelse innen kjemi, minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Nyutdannede oppfordres til å søke.

God generell kjemifaglig kompetanse og interesse for kjemisk instrumentering vil bli vektlagt. I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på:

 • God informasjonsteknologisk kompetanse
 • Praktisk og teoretisk kunnskap om massespektrometri og kromatografi
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk
 • Nøyaktighet og evne til strukturert arbeid
 • God serviceinnstilling og evne til å sette seg inn i og forstå interne oppdragsgiveres behov
 • Selvstendighet og initiativrikdom

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsingeniør, stillingskode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 468 300 - 524 900 , avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oppsummering av utdannelse og arbeidserfaring
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Referanseliste med navn, epost og telefonnummer til 2–3 referanser (beskriv forhold til referanse)

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Senioringeniør Mauritz Ryding, tlf.: 2285 5677

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt HR rådgiver Ørjan Pretorius, e-post: [email protected].

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS