Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør / overingeniør ved Avdeling for farmakologi

Søknadsfrist: 28.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har en ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi.

Avdeling for farmakologi er ansvarlig for forskning innen farmakologi og undervisning av lavere og høyere grads studenter i farmakologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det nåværende forskningsfokuset er på hjertefarmakologi, kreftfarmakologi, nevrofarmakologi og immunfarmakologi, med utstrakt samarbeid med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Forskningen er organisert i 8 forskningsgrupper som er lokalisert ved Rikshospitalet og Ullevål. Det er rundt 40 universitets- og sykehusansatte knyttet direkte til forskningsaktivitetene. Avd. for farmakologi disponerer avansert vitenskapelig utstyr og har tilgang til en rekke spesialiserte kjernefasiliteter ved UiO og OUS. Vi kan tilby arbeid i et moderne, entusiastisk og internasjonalt forskningsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Den utlyste stillingens hovedfokus vil være daglig drift av Laboratoriet for adaptiv immunitet og homeostase, ledet av professor Jan Terje Andersen, hvor arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Hovedkontaktpunkt for laboratoriesaker
 • Hovedansvar for daglig lab-drift
 • Ansvarlig for logistikk, instrumenter, rutiner, dokumentasjon og biobanking
 • Føre tilsyn og sikre at laboratoriet er i full drift (utstyr og forbruksvarer) og at forskningsaktivitet kan gjennomføres på forsvarlig vis
 • Ansvarlig for kontakt med leverandører for innhenting av tilbud i samråd med administrasjonen.
 • Ansvar for utarbeidelse av laboratorieprotokoller i samarbeid med studenter, postdoktorer og forskere
 • Delaktig i forskningsprosjekter med delegerte oppgaver, som håndtering av cellelinjer, protein produksjon og rensing samt relevante analyser
 • Organisere agendaer og ta hånd om overordnet planlegging som inviterte besøk, reiser og møter/konferanser
 • Bidra i planlegging av økonomi og innovasjonsaktiviteter samme med leder
 • Bidra med grunnleggende opplæring av nye laboratoriemedlemmer og kortvarige besøkende
 • Bidra til avdelingens felles daglige drift inkludert komitéarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • For avdelingsingeniør (SKO 1085): Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravene
 • For overingeniør (SKO 1087): Utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis med mastergrad innenfor molekylærbiologi, immunologi, farmakologi, eller cellebiologi
 • Relevant erfaring for stillingens arbeidsoppgaver, spesielt med fokus på laboratorielogistikk vil være en fordel
 • Det er en forutsetning med gode kommunikasjons-, sosiale og samarbeidsevner
 • Det forutsettes erfaring med molekylærbiologiske metoder
 • Fordel med kjennskap til cellearbeid, rensemetoder og dyrestall
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Gode engelsk-kunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med studenter, forskere og administrasjon fra ulike forskningsmiljøer ved institusjonene.

Vi søker en motivert og dyktig medarbeider med et sterkt ønske om å være med å bygge et robust forskningslaboratorium med følgende kvalifikasjoner:

 • Strukturert og ansvarlig
 • Nøyaktig og fleksible
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe i team
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig
 • Datakyndig
 • Trives med hektisk dager
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsingeniør (SKO 1085) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 464 000 og kr 513 600, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Lønn som overingeniør (SKO 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 479 600 og kr 532 300, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon
 • CV
 • Relevante vitnemål, attester og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Seniorkonsulent Tone Tverfjell, epost [email protected] (for praktiske spm vedr søknadsprosessen)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS