Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Avdelingsingeniør / overingeniør - Seksjon for immunologi og virologi

Søknadsfrist: 16.09.2019

Ved Veterinærinstituttet Oslo, seksjon for immunologi og virologi er det ledig to faste stillinger som avdelingsingeniør / overingeniør.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjon for immunologi og virologi arbeider primært med beredskap, diagnostikk, metodeutvikling og kunnskapsutvikling innenfor fagfeltene infeksjonsimmunologi og virologi. Seksjonen har ansvaret for diagnostikk av virussykdommer innenfor både dyrehelse og fiskehelse samt immundiagnostikk av en rekke infeksiøse agens innenfor dyrehelse. Diagnostikken omfatter kunnskapsbaserte, raske og kostnadseffektive analyser som er svært sentrale i beredskapsarbeidet for meldepliktige og listeførte sykdommer samt for de nasjonale overvåkningsprogrammene, helseprogrammene til de ulike helsetjenestene, avlsorganisasjonene og private kunder. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for en rekke meldepliktige agens. Seksjonen har for tiden 21 ansatte.

Arbeidsoppgaver

De som ansettes vil bidra til sykdomsoppklaring og beredskapsarbeid innenfor seksjonens fagområder innen immunologi og virologi. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet seksjonens ansvarsområde innenfor beredskap og diagnostikk som blant annet innebærer forberedelser og utførelse av analyser. Forskningsoppgaver ledet av forskere på egen og andre seksjoner vil også kunne tilkomme. Det planlegges modernisering og effektivisering av diagnostikken de kommende år. For å øke instituttets konkurranseevne, vil metodeutvikling samt kvalifisering og implementering av ny og moderne teknologi være prioriterte oppgaver. Den ene stillingen er tiltenkt primært å være en del av serologilaboratoriet hvor hovedarbeidsoppgavene vil være å utføre analyser ved bruk av ulike immunoassays. Den andre stillingen vil primært være tilknyttet viruslaboratoriet hvor det benyttes celledyrkningsteknikker for oppformering av virus og i tillegg molekylærbiologiske teknikker. For begge stillinger vil arbeid på BSL3-laboratorium (laboratorium for høypatogene agens) kunne være aktuelt.

Veterinærinstituttet er vedtatt flyttet til Ås i 2020 og den som tilsettes forventes å delta aktivt i flytteprosessen.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

For begge stillinger er det et krav at søkere har høyere utdanning fra høgskole/universitet, innen fagområdene immunologi, cellebiologi, mikrobiologi eller molekylærbiologi. Relevant erfaring med immunoassays, celledyrkning og/eller molekylærbiologiske metoder vil tillegges vekt og vil kunne erstatte kravet om formalkompetanse. Erfaring og interesse for automatisering av analyser, bruk av pipetteringsrobot og kvalifisering av instrumenter vil også tillegges vekt. Arbeid på BSL3 laboratorium stiller spesielle krav til den som ansettes. Seksjonen utfører akkrediterte analyser, så kjennskap til kvalitetssikring er ønskelig og evne til å jobbe strukturert og nøyaktig er et krav. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er et krav for stillingene. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper da noe kommunikasjon internt og eksternt kan foregå på engelsk.

Motivasjon, initiativ, gode evner til å kommunisere både internt og eksternt, god rolleforståelse og gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt. Seksjonen har over år bygget opp et godt forhold til flere store næringsaktører og evne til å følge opp dette arbeidet vil tillegges vekt.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør i kode 1085 eller overingeniør i kode 1087, avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø og mulighet for leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Seksjonsleder Lene Karine Vestby, telefon 922 62 994

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 16. september

Referansenr: 16/19

Send søknad

Kontaktpersoner:

  • Lene K. Vestby, mob: +47 92262994