Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør / overingeniør - Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 12.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet

i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig en fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, med snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet Seksjon for farmasøytisk kjemi og arbeidssted er UiO/Blindern.

Den som tilsettes vil delta i undervisning, hovedsakelig i grunnleggende og videregående legemiddel­analyse, men kan pålegges andre undervisningsoppgaver på seksjonen ved behov. De primære forskningsområder for seksjonen er analyse av legemidler samt peptider og proteiner i biologiske matrikser, med fokus på prøveopparbeidelse og LC-MS.

Fokus ligger på analyse av legemidler samt peptider og proteiner i biologiske matrikser. Arbeidet innbefatter samarbeid med andre grupper ved Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt. I tillegg til dette er det samarbeid med gjesteforskere og institusjoner i en rekke land i Europa og resten av verden.

Det planlegges nytt bygg og flytting i 2024, og i den forbindelse må det påregnes mulig omorganisering og endringer i arbeidsoppgaver og geografisk plassering.

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for drift, ettersyn og vedlikehold av instrumenter, utstyr og laboratorier
 • Ha ansvar for reparasjon og videreutvikling av instrumenter
 • Opplæring og veiledning i bruk av instrumenter og metoder som benyttes
 • Delta i forberedelser og gjennomføring av laboratoriekurs i legemiddelanalyse på
 • lavere og høyere grad
 • Delta i forskningsprosjekter
 • Delta i HMS arbeid, fornye SOP-er, lage rutiner for vedlikehold av analyseutstyr og annen infrastruktur, registrering av kjemikalier (ECO-online)
 • Det tekniske personalet har også andre viktige oppgaver innen HMS
 • Ingeniører ved Farmasøytisk institutt er forventet ved behov å kunne overta eller bistå med enkelte arbeidsoppgaver ut over det som normalt ligger til stillingen etter pålegg fra leder
 • Innenfor rammen av arbeidsforholdet vil endringer i stillingens innhold og forholdet mellom de enkelte oppgaver kunne inntreffe
 • Det forventes at den som tilsettes holder seg oppdatert i utvikling innen området ved deltakelse på relevante kurs, selvstudium eller på annet vis

For tilsetting i stilling som overingeniør kreves det høyere grad av selvstendighet, ansvar og initiativ i oppgaveutførelsen (se også kvalifikasjonskrav).

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelor. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Den som tilsettes vil, sammen med en overingeniør, få et spesielt ansvar for LC-MS instrumentering (som per dd består av bl.a. trippel kvadrupol, ionefelle og orbitrap MS), og kunnskap i og erfaring med denne type instrumenter er en forutsetning.
 • Separasjonsmetoder og teknikker som HPLC og LC-MS utgjør en viktig del av de arbeidsmetoder som anvendes, og erfaring med disse er en forutsetning. Det er en fordel med erfaring innen nano-HPLC.
 • Opplæring og veiledning, f.eks. i bruk av instrumenter og metoder vil utgjøre en viktig del av stillingen, og veiledningserfaring vil anses som gunstig.
 • Så vel undervisningen som forskningen som den tilsatte i stillingen vil ta del i forutsetter innsikt i analytisk kjemi, og gode kunnskaper her er en foretrukket kvalifikasjon.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk)

For tilsetting i stilling som overingeniør kreves det mer omfattende og høyere grad av dokumentert erfaring og realkompetanse innenfor flere av arbeidsoppgavene

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes i stillingen må kunne arbeide både selvstendig og i team, og må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Initiativ, nøyaktighet og ansvarsfølelse er egenskaper vi ser etter
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering og avhengig av kompetanse og ansiennitet, enten som avdelingsingeniør (SKO 1085) innenfor et lønnsspenn mellom kr 464000 og kr 513600, eller som overingeniør (SKO 1087) innenfor et lønnsspenn mellom kr 479600 og kr 563700
 • Et hyggelig, inspirerende, dynamisk og ungt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på to referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor Léon Reubsaet (tlf 22856613) eller
 • Professor Stig Pedersen-Bjergaard (tlf 22856576)

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt HR-rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22851606.

Send søknad