Ledig stilling ved Nord universitet

Overingeniør / avdelingsingeniør - Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Søknadsfrist: 18.11.2019

Har du lyst til å jobbe i et internasjonalt forskningsprosjekt?

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitetet, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling (100 %) som overingeniør/avdelingsingeniør innen fiskeernæring, fôr og utviklingsbiologi hos flekksteinbit. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020 og tilhører faggruppe Akvakultur og rapporterer til leder av gruppen.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 150 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Stillingen er tilknyttet prosjektet ARCTAQUA (Cross-border innovations in Arctic aquaculture) finansiert av Kolarctic CBC programmet. ARCTAQUA konsortiet består av åtte partnere fra Norge, Sverige, Finland og Russland.

Stillingen har arbeidssted Bodø, både ved forskningsstasjonen i Mørkvedbukta og Campus. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i røkting av flekksteinbit i ulike utviklingsstadier fra egg, larver og påvekstfase
 • Bistå i eksperimentelt arbeide som gjennomføring av forsøk ved forskningsstasjonen, eksempelvis fôringsforsøk med flekksteinbit
 • Koordinering av forsøk
 • Innsamling av data og analysearbeid på lab, eksempelvis kjemiske analyser, histologi, genuttrykk eller andre metoder som benyttes i studier av fiskeernæring og fysilogi
 • Delta i prøvuttak og analysearbeid ved forsøk på andre arter tilknyttet prosjektet
 • Andre relevante oppgaver knyttet til gjennomføring av prosjektet

Kvalifikasjonskrav

Det kreves master- eller bachelorgrad innen akvakultur, biologi, husdyrvitenskap eller lignende. For stilling som overingeniør kreves mastergrad og for stilling som avdelingseniør kreves bachelorgrad.

 • Praktis erfaring med fisk. Erfaring med fisk fra tidlig livsstadie er en fordel
 • Erfaring med en eller flere av følgende analysemetoder er en fordel: kjemiske analyser, metoder for handtering av egg og melke, genuttrykk, histologi eller andre metoder knyttet til studier av fiskefysiologi
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig i norsk og engelsk vektlegges

Vi ser etter en motivert og samarbeidsvillig person som evner å arbeide tett sammen med studenter, forskere og kollegaer. Det stilles derfor krav til personlige egenskaper som god ordenssans, vurderingsevne, selvstendighet og praktiske evner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1087 Overingeniør (årslønn 472 000 - 605 500) eller kode 1085 Avdelingsingeniør (årslønn 428 200 - 488 000). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18. november 2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr: 30074988

Søknadsfrist: 18.11.2018

Kontakt informasjon

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk på stillingen

fnokode:1234