Ledig stilling ved Nord universitet

Avdelingsingeniør - Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Søknadsfrist: 20.07.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Har du lyst til å jobbe med dyrepleie-studiet? Vi trenger Avdelingsingeniør

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, søker vi en avdelingsingeniør for midlertidig 100% ansettelse i perioden 10.08.2020-31.12.2020, tilknyttet studieprogrammet Bachelor i dyrepleie. Ansettelsen skjer i påvente av utlysning av fast stilling som avdelingsingeniør.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Forberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs, ferdighetstrening og praktiske øvelser for dyrepleierstudenter og evt. andre undervisningsaktiviteter for andre grupper av studenter
 • Daglig drift av laboratoriene, inkl. HMS-arbeid, avfallshåndtering, vedlikehold og kalibrering av vitenskapelig utstyr samt bestilling, mottak og registrering av varer
 • Oppfølging av dyrepleierstudenter i praksis

Arbeidsoppgavene vil til enhver tid tilpasses fakultetets behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor i dyrepleie eller annen relevant utdanning som gir autorisasjon som dyrepleier i Norge. Annen høyere utdanning som f.eks. bachelor i sykepleie eller biologi kan også være relevant.
 • Kandidater med relevant erfaring fra dyreklinikker vil bli foretrukket. Undervisningsspråk er norsk, og søkere må derfor beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra praktisk laboratoriearbeid, erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter og kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner vektlegges også. Det er også ønskelig med kjennskap til ECOonline (kjemikalieregistering) og andre HMS-oppgaver.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilling
 • Initiativrik og med gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevne
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1085 Avdelingsingeniør (årslønn 428 200 - 488 000). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 20.07.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090927

Søk på stillingen

fnokode:1234