LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør / overingeniør innen veterinær parasittologi

Søknadsfrist: 14.12.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet. NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Vi trenger deg som er motivert til å jobbe analytisk og strukturert i kampen mot parasittene.

Om stillingen

Ved Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen, NMBU er det ledig 100% fast stilling som avdelingsingeniør innen veterinær parasittologi. Tiltredelse så snart som mulig.

Stillingen vil være tilknyttet Faggruppe for parasittologi som arbeider med forskning på parasitter hos husdyr og kontaminering av mat og vann, undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter og parasittologisk diagnostikk. Forskningen er hovedsakelig rettet mot parasitter hos dyr, med fokus på zoonotiske parasitter.

Stillingen er for tiden tilknyttet Faggruppe for parasittologi, men ved behov kan stillingen bli tilknyttet en annen faggruppe/enhet.

Sentrale laboratoriemetoder vil være isolering, dyrking, og identifisering av parasitter og molekylærbiologiske teknikker. Stillingen inkluderer ansvar knyttet til administrasjon, drift og vedlikehold av laboratorieutstyr og forefallende arbeid i laboratoriet. Parasittologisk laboratorium er kvalitetssikret og akkreditert for påvisning av parasitter i vann og vannanalyser, og den som ansettes vil involveres i oppgaver knyttet til dette.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk virksomhet
 • Daglig drift av laboratoriet, inkludert bearbeiding og analyser av prøver fra dyr, vann, næringsmidler og miljøprøver.
 • Kundekontakt – sende analysesvar og håndtere henvendelser fra kunder og studenter.
 • Oppgaver knyttet til forskning
 • Støtte til forsknings- og oppdragsprosjekter, inkludert etablere og forbedre rutiner for drift og vedlikehold av laboratoriene.
 • Administrative oppgaver
 • Kvalitetssystemet, vedlikehold av HMS-systemer og system for elektronisk laboratoriejournal (eLabjournal).
 • Registering av prøver og resultater.
 • Forefallende arbeid i laboratoriet
 • Bestilling av forbruksmateriell, håndtere avfall og organisere kalendere for felles laboratorieutstyr, vedlikehold av utstyr og liknende oppgaver.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum bachelorutdanning innen biologifag, helst innen parasittologi og/eller molekylærbiologi.
 • For tilsetting som overingeniør kreves masterutdanning. Relevant erfaring/realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med laboratoriearbeid, inkludert metoder som blir brukt i parasittologisk diagnostikk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Dokumentert selvstendig arbeid i laboratoriet, inkludert utvikling og optimalisering av metoder.
 • Meget gode diagnostiske ferdigheter, inkludert kunne gjenkjenne og artsbestemme endo- og ektoparasitter på bakgrunn av morfologiske trekk og molekylære teknikker.
 • Dokumentert bruk av laboratoriejournal-systemene LIMS og eLabjournal.
 • Erfaring med kvalitetssikringsarbeid er ønskelig.

Det kreves:

 • Evne til å jobbe strukturert og holde tidsfrister.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i engelsk muntlig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig eller ha sterk motivasjon for å lære seg flytende norsk.
 • God evne til samarbeid så vel som selvstendig arbeid.
 • Løsningsorientert og fleksibel innstilling.
 • Grunnleggende IKT-ferdigheter, inkludert standard Office programvare.

Det er ønskelig med:

 • Motivasjon og engasjement.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Interesse for nye problemstillinger og nye metoder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør eller 1087 Overingeniør avhengig av kvalifikasjoner. Stillingskode 1085

Avdelingsingeniør lønnes i lønnsramme 22, ltr. 43 - 57 (NOK 404 400 – 507 400). Stillingskode 1087 Overingeniør lønnes i ltr. 53 - 60 (NOK 474 500 - 535 200).

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 14.12.2020

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS